- Νέα Φλώρινα - http://neaflorina.gr -

Την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας οδηγούν 140.000 οικογένειες κτηνοτρόφων

Τα προγράμματα της Τρ. Πειραιώς για τους Έλληνες κτηνοτρόφους, στην 10η Διεθνή Έκθεση Zootechnia, 2 – 5 Φεβρουαρίου, στη Θεσσαλονίκη

Ελλάδα είναι και η κτηνοτροφία της. Περισσότερες από 140.000 κτηνοτρόφοι και οι οικογένειες τους εισφέρουν το 27% της συνολικής αγροτικής παραγωγής συμβάλλοντας σημαντικά στην οικονομία της χώρας. Η ελληνική κτηνοτροφία αποτελεί παράγοντα κοινωνικής συνοχής καθώς είναι σημαντική πηγή απασχόλησης.  

Τα ελληνικά κτηνοτροφικά προϊόντα έχουν γίνει γνωστά σε όλο τον κόσμο. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν τόσο τα προϊόντα με γεωγραφική ένδειξη ΠΟΠ/ΠΓΕ, όπως η φέτα, τα λευκά και κίτρινα τυριά, όσο και το ελληνικό γιαούρτι. Οι Ελληνες κτηνοτρόφοι αγαπούν τον τόπο τους και παραμένουν σε αυτόν διατηρώντας την παράδοση και θέτοντας τη βάση της σύγχρονης ζωής.

Είναι στρατηγική επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς να στηρίζει την ελληνική κτηνοτροφία, αφού αναγνωρίζει ότι αποτελεί προτεραιότητα, με σκοπό την ενίσχυση της αυτάρκειας της χώρας σε κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα και την υποστήριξη της εξωστρέφειας του κλάδου. Με σύγχρονα και εξειδικευμένα τραπεζικά προϊόντα στηρίζει έμπρακτα τον Έλληνα κτηνοτρόφο, προσφέροντάς του τα εχέγγυα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει με σιγουριά το αύριο και με ασφάλεια την ανάπτυξη της κτηνοτροφικής του εκμετάλλευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, συμμετέχει στη 10η Διεθνή Έκθεση Zootechnia, που πραγματοποιείται 2-5 Φεβρουαρίου, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Στο περίπτερο της Τράπεζας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις της, με σκοπό την επίλυση των δομικών προβλημάτων του κλάδου και δη του υψηλού κόστους εκτροφής:

1.Πρόγραμμα Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας. Περισσότεροι από 1.000 κτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα παραδίδουν τα προϊόντα σε 27 Συνεταιρισμούς/επιχειρήσεις που έχουν επιλέξει το πιο σύγχρονο εργαλείο τραπεζικής, το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας. Ένα συμβόλαιο μεταξύ των εμπλεκόμενων στην παραγωγική διαδικασία: κτηνοτρόφου και αγοραστή/μεταποιητή, με την Τράπεζα Πειραιώς να λειτουργεί ως χρηματοδότης και συντονιστής, καθώς συνάπτει δανειακή σχέση, σε δυο επίπεδα:

*Αγοραστής προϊόντος: του εγκρίνει κεφάλαιο κίνησης ειδικού σκοπού για να αγοράσει πρώτη ύλη από τους κτηνοτρόφους όταν του παραδώσουν την παραγωγή τους. Ο Συνεταιρισμός/επιχείρηση αποκτά πρόσβαση στη ρευστότητα και απελευθερώνει πόρους, τους οποίους μπορεί να κατευθύνει σε επενδυτικά σχέδια, επέκταση σε νέες αγορές, κ.λπ.

*Κτηνοτρόφος, που συνάπτει συμβόλαιο με τον αγοραστή: του χορηγεί πίστωση μέσω της Κάρτας Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας, για κάλυψη των αναγκών εκτροφής του ζωικού πληθυσμού. Με τη ρευστότητα που του δίνει η Τράπεζα, μπορεί να πετύχει χαμηλότερες τιμές, καθώς πληρώνει «τοις μετρητοίς». Η πίστωση μέσω της Κάρτας αφορά: αγορά ζωοτροφών, κτηνιατρικών φαρμάκων και ζώων αντικατάστασης, εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών ΟΓΑ και ΕΛΓΑ, αγορά καυσίμων, εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ γεωργικής χρήσης, αγορά γεωργικών εφοδίων και κάλυψη εργατικού κόστους. Το Πρόγραμμα περιορίζει τον κίνδυνο και την ανασφάλεια, καθώς το συμβόλαιο διασφαλίζει ότι η επιχείρηση θα παραλάβει όλη την ποσότητα που συμφωνήθηκε, με τους συμφωνημένους όρους πληρωμής, στην καλύτερη τιμή.

2.Κάρτα Αγρότη της Τράπεζας Πειραιώς. Χορηγήθηκε κατά την πρώτη καλλιεργητική περίοδο του 2016 σε δεκάδες χιλιάδες παραγωγούς παρέχοντάς τους άμεσα ένα διαθέσιμο ποσό συνδεδεμένο με την ετήσια επιδότηση (βασική και πράσινη ενίσχυση). Με αυτό τον τρόπο κάλυψαν τις παραγωγικές δαπάνες (αγορά ζωοτροφών, κτηνιατρικών φαρμάκων, καυσίμων, πληρωμή υποχρεώσεων σε ΕΛ.Γ.Α., Ο.Γ.Α., αγορά εργοσήμων, πληρωμή αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος, τελών άρδευσης, ενοικίων κ.ά.). Ο παραγωγός πληρώνει τοις μετρητοίς και απολαμβάνει τιμές τοις μετρητοίς.

Εκτός από τις δυο Κάρτες, η Τράπεζα προσφέρει μια σειρά δανειακών προϊόντων: 1) Ανοικτό Δάνειο Αγροτών (ΑΔΑ) για κάλυψη παραγωγικών αναγκών, 2) Δάνειο για Αγορά Εξοπλισμού για αναβάθμιση εκμετάλλευσης και εισαγωγή παραγωγικής καινοτομίας (κατασκευή σταυλικών εγκαταστάσεων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών κ.ά.), 3) Δάνειο για Αγορά Γης, π.χ. για αγορά αγρού που παρεμβάλλεται ιδιόκτητα αγροτεμάχια ή για αγορά αγρού για την καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών.

Η Τράπεζα Πειραιώς εστιάζοντας στην ανάγκη για ηλικιακή ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού στη γεωργία, προσφέρει ένα ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για Νέους & Νεοεισερχόμενους Αγρότες.

Παράλληλα, η Τράπεζα είναι ήδη έτοιμη να ενισχύσει τις επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και έχει διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο λύσεων, που περιλαμβάνει το επενδυτικό δάνειο, αλλά και επιπλέον δυνατότητες όπως η εγγυητική επιστολή και το δάνειο έναντι επιχορήγησης για τη συνολική κάλυψη των αναγκών για την υλοποίηση της επένδυσης.

Μέσω της θυγατρικής της, Πειραιώς Leasing, προσφέρει το Πρόγραμμα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing) Εξοπλισμού και Επαγγελματικών Οχημάτων, για αγρότες, το οποίο καλύπτει ανάγκες παγίων όπως αγροτικά αυτοκίνητα, αμελκτικές μηχανές, κ.λπ.