- Νέα Φλώρινα - http://neaflorina.gr -

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών αναζητά Συντονιστή για τις δράσεις του Δήμου Πρεσπών

Ανακοίνωση νέας θέσης εργασίας

Συντονιστής δράσεων Δήμου Πρεσπών

 

Τόπος εργασίας: Δημαρχείο Πρεσπών

Καθεστώς απασχόλησης: Πλήρης

Διάρκεια σύμβασης: 2 έτη

Σύντομη περιγραφή προγράμματος:

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών αναζητά Συντονιστή δράσεων του Δήμου Πρεσπών για το πρόγραμμα με τίτλο «Οι Προστατευόμενες Περιοχές όχημα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου: Η περίπτωση του Πάρκου Πρεσπών». Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία ενός μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης Προστατευόμενων Περιοχών, που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα διασφαλίζοντας παράλληλα κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική ευημερία. Το πρόγραμμα προβλέπει ταυτόχρονες παρεμβάσεις στους άξονες Περιβάλλον, Οικονομία και Κοινωνία, καθώς και την ενίσχυση της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο ενός κοινού οράματος για την ανάπτυξη της περιοχής των Πρεσπών. Οι δράσεις του Δήμου Πρεσπών είναι πολυσχιδείς και αφορούν την αναβάθμιση της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και του Αθλητικού κέντρου του δήμου, τον εμπλουτισμό του εξοπλισμού των σχολείων και την υποστήριξη σχολικών δραστηριοτήτων, την εκπόνηση μελετών και έργων, την δημοτική συγκοινωνία και άλλα. Το πρόγραμμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιοχής και υλοποιούν η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (κεντρικός φορέας υλοποίησης), ο Δήμος Πρεσπών (εταίρος), η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πρεσπών, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Φασολοπαραγωγών ΕΔ Πρεσπών «Πελεκάνος» (εταίρος), ο Πολιτιστικός, Αθλητικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγίου Γερμανού (εταίρος) και άλλοι τοπικοί φορείς, με τη συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Κύριες αρμοδιότητες:

Ο Συντονιστής δράσεων του Δήμου Πρεσπών υπό την διοικητική επίβλεψη της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών θα κατέχει βοηθητικό και συντονιστικό ρόλο για την υλοποίηση των δράσεων του Δήμου και των νομικών του προσώπων (Κοινωφελής επιχείρηση, σχολικές επιτροπές). Θα εργάζεται στο Δημαρχείο Πρεσπών αναφερόμενος στον Δήμαρχο και τον πρόεδρο της κοινωφελούς επιχείρησης και θα έχει ως κύριες αρμοδιότητες:

Απαραίτητα Προσόντα

Επιθυμητά Προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] μαζί με βιογραφικό σημείωμα έως και τις 15/03/2018.

Η συμπλήρωση της αίτησης είναι υποχρεωτική. Βιογραφικά σημειώματα που δεν συνοδεύονται από την αίτηση δεν θα γίνονται δεκτά.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επιβεβαιώσουν την παραλαβή της αίτησης και του βιογραφικού σημειώματος στο τηλ. 23850 51211.

b01 b02 b03