- Νέα Φλώρινα - http://neaflorina.gr -

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών αναζητά υπεύθυνο οργάνωσης δράσεων για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Πρεσπών

Ανακοίνωση νέας θέσης εργασίας

Υπεύθυνος δράσεων βιβλιοθήκης Δήμου Πρεσπών

Τόπος εργασίας: Βιβλιοθήκη Δήμου Πρεσπών

Καθεστώς απασχόλησης: Μερικής απασχόλησης

Διάρκεια σύμβασης: 9 μήνες (Απρίλιος- Δεκέμβριος 2018)

Σύντομη περιγραφή προγράμματος:

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών αναζητά υπεύθυνο οργάνωσης δράσεων για τη δημοτική βιβλιοθήκη του Δήμου Πρεσπών. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Οι Προστατευόμενες Περιοχές όχημα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου: Η περίπτωση του Πάρκου Πρεσπών». Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία ενός μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης Προστατευόμενων Περιοχών, που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα διασφαλίζοντας παράλληλα κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική ευημερία. Το πρόγραμμα προβλέπει ταυτόχρονες παρεμβάσεις στους άξονες Περιβάλλον, Οικονομία και Κοινωνία, καθώς και την ενίσχυση της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο ενός κοινού οράματος για την ανάπτυξη της περιοχής των Πρεσπών, μέρος του οποίου είναι και η αναβάθμιση της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Δήμου. Το πρόγραμμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιοχής και υλοποιούν η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (κεντρικός φορέας υλοποίησης), ο Δήμος Πρεσπών (εταίρος), η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πρεσπών, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Φασολοπαραγωγών ΕΔ Πρεσπών «Πελεκάνος» (εταίρος), ο Πολιτιστικός, Αθλητικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγίου Γερμανού (εταίρος) και άλλοι τοπικοί φορείς, με τη συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Κύριες αρμοδιότητες:

Ο υπεύθυνος δράσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης είναι υπό την διοικητική επίβλεψη της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών και θα κατέχει συντονιστικό ρόλο για την υλοποίηση των δράσεων στη Δημοτική βιβλιοθήκη. Θα εργάζεται τις απογευματινές ώρες στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, θα αναφέρεται στον Πρόεδρο της Κοινωφελούς και στην Διευθύντρια της ΕΠΠ και θα έχει ως κύριες αρμοδιότητες:

Απαραίτητα Προσόντα

Επιθυμητά Προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected] μαζί με βιογραφικό σημείωμα έως και τις 18/03/2018.

Η συμπλήρωση της αίτησης είναι υποχρεωτική. Βιογραφικά σημειώματα που δεν συνοδεύονται από την αίτηση δεν θα γίνονται δεκτά.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επιβεβαιώσουν την παραλαβή της αίτησης και του βιογραφικού σημειώματος στο τηλ. 23850 51211.

a01

a02

a03