- Νέα Φλώρινα - http://neaflorina.gr -

Το Επιμελητήριο Φλώρινας ενημερώνει για τις αλλαγές στους τεχνικούς ασφαλείας

Το Επιμελητήριο Φλώρινας ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέλη του ότι εκδόθηκε η υπουργική απόφαση 39278/25.7.2018 ‘’Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β’ & Γ’ κατηγορίας.

Διαπιστώνοντας σημεία διαφοροποίησης, αναφορικά με όσα σχετικώς όριζε η προηγούμενη υπουργική απόφαση και εγκύκλιος εφαρμογής σας ενημερώνουμε για τις παρακάτω σημαντικές αλλαγές:

Λόγω των παραπάνω αλλαγών για φέτος οι αιτήσεις για επιμόρφωση τεχνικών ασφαλείας Γ’ και Β’ κατηγορίας θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 στο Επιμελητήριο Φλώρινας, ώστε εγκαίρως να κατατεθούν στο αρμόδιο Υπουργείο.

Καλούμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη μας να καταθέσουν εντός της παραπάνω προθεσμίας τα δικαιολογητικά τους ώστε να συμπεριληφθούν σε τμήμα επιμόρφωσής. Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να καλείτε το τηλέφωνο του Επιμελητήριου: 2385022466 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τέλος, ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε αιτήσεις για διεξαγωγή σεμιναρίου ΕΦΕΤ.

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ