- Νέα Φλώρινα - http://neaflorina.gr -

Ἔναρξη σχολικῆς χρονιᾶς

Γράφει ο Αρχιμανδρίτης Κοσμάς Λαμπρινός

Ἡ ἔναρξη κάθε σχολικῆς χρονιᾶς, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, ἀρχίζει-καί πρέπει νά ἀρχίζει- μέ ἁγιασμό. Γιατί ὀφείλουμε ὅλοι μας ὡς χριστιανοί ὀρθόδοξοι νά ἀρχίζουμε τά μαθήματα τῶν σχολείων μας ζητώντας τή δύναμη καί τό φωτισμό τοῦ Χριστοῦ μας.

Ἡ ἡμέρα αὐτή ἄλλωστε τοῦ ἁγιασμοῦ ἀποτελεῖ καί μια ἡμέρα γιορτής γιά ὅλους μας. Διότι μιά νέα σχολική χρονιά εἶναι γεμάτη μέ ὄνειρα, φιλοδοξίες καί ἐπιθυμία γιά ἔργο καί ἀληθινή πρόοδο! Ἐπειδή ὅμως στην προσπάθειά μας αὐτή τῆς μόρφωσης τῶν νέων καί νεάνιδών μας  δὲν εἴμαστε ποτέ μόνοι ἔχουμε ἀνάγκη καί τοῦ ἁγιασμοῦ πού γίνεται κατά τήν ἔναρξη κάθε μαθησιακῆς χρονιᾶς. Καί ὁ ἁγιασμός  αὐτός γίνεται γιά νά μᾶς δώσει ὁ Χριστός μας κάθε ἀδυναμία, ἐπιλέγοντας οἱ χριστιανοί νέοι μας νά ζοῦν κατά τό θέλημα τοῦ Χριστοῦ μας. Άν τά παιδιά μας, μικρά ἤ μεγάλα, δέν ζοῦν ἔχοντας Φίλο τους τό Χριστό ποτέ δέν θά βρίσκουν ἀληθινούς φίλους, όπως ὁ Ἅγιος Βασίλειος τόν Ἅγιο Γρηγόριο τό  Θεολόγο ὅταν αὐτοί σπούδαζαν στήν Ἀθήνα.

Μέ τή κοινή μας ἀγάπη κληρικῶν καί λαϊκῶν δασκάλων, οἱ ὁποῖοι ὅμως θά  εἴμαστε καί σταθερά πιστοί στό Χριστό θά προοδεύσουν πράγματι  τά παιδιά μας. Γι’ αὐτό εὔχομε οἱ μικροί μαθητές καί μαθήτριες τῶν Σχολείων μας πού ἀρχίζουν καί φέτος τά μαθήματά τους  νά ἔχουν τό Χριστό μαζί τους.