- Νέα Φλώρινα - http://neaflorina.gr -

Θέση εργασίας από τον Όμιλο Εταιρειών Tottis

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ TOTTIS ενδιαφέρεται να καλύψει την θέση ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ για το εργοστάσιο ΤΡΟΦΙΜΩΝ που βρίσκεται στην ΒΙ.ΠΕ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Χημικού Μηχανικού – Χημικού – Τεχνολόγου Τροφίμων ή σχετικού με την Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
  • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και χρήση Η/Υ
  • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες
  • Ικανότητα διαχείρισης ομάδας – υφισταμένων
  • Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
  • Μηχανολογική αντίληψη

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος με την ένδειξη «Βιογραφικό σημείωμα για την θέση ΤΠ-001» στην διεύθυνση:

ΒΙ.ΠΕ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Τ.Κ. 53 100 ΦΛΩΡΙΝΑ

FAX: 23850-41132 e-mail: [email protected]