- Νέα Φλώρινα - http://neaflorina.gr -

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Φλώρινας

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση συνέρχεται σήμερα, στις 2 το μεσημέρι στο Πέρασμα, το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. «Έγκριση της υπ. αριθμ. 103/2018 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με μη ανανέωση σύμβασης προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής¨»

Εισηγήτρια κα Παναγιώτα Γαϊγάνη-Τίτα, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένη Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»

Ο λόγος του κατεπείγοντος χαρακτήρα της συνεδρίασης έγκειται, στο ότι ματαιώθηκε η κατεπείγουσα συνεδρίαση της 2ας Οκτωβρίου 2018 και οι διαδικασίες πρέπει να τελειώσουν εντός τριάντα ημερών από τη λήξη της σύμβασης.