- Νέα Φλώρινα - http://neaflorina.gr -

Αναζήτηση εργασίας

Απόφοιτος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Τηλεπληροφορικής» και «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών», κάτοχος άδειας εργασίας, άριστη γνώση και χρήση Η/Υ, Office, αναζητώ οποιαδήποτε εργασία στη Φλώρινα.

Τέκνο πολύτεκνης οικογενείας, κάτοχος κάρτας ανεργίας.

Πληροφορίες στο e-mail: Mixalis_iek @yahoo.gr