- Νέα Φλώρινα - http://neaflorina.gr -

Τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο Παντελή Κωτσόπουλου (Λεπέν)