- Νέα Φλώρινα - http://neaflorina.gr -

Ο «Αριστοτέλης» ευχαριστεί

Το ΔΣ του ΦΣΦ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», ευχαριστεί θερμά τις παρακάτω Οικογένειες για τις δωρεές τους προς τον Σύλλογό μας, στη μνήμη Φίλιππου Χατζητύπη:

Την Οικογένεια Περικλή Μήτκα και Σοφίας Μαρδύρη για τη δωρεά εκατό ευρώ (100 €).

Την Οικογένεια Βίλλυς Βεγήρη και Γεωργίου Σακκά για τη δωρεά πενήντα ευρώ (50 €).

Την Οικογένεια Κωνσταντίνου Βεγήρη και Βασιλικής Μαδεμλή για τη δωρεά πενήντα ευρώ (50 €).

Την Οικογένεια Γεωργίου και Πετρούλας Βεγήρη για τη δωρεά πενήντα ευρώ (50 €).

Ευχαριστούμε.

Το ΔΣ του ΦΣΦΑ