- Νέα Φλώρινα - http://neaflorina.gr -

Στην Πρέσπα η 2η συνάντηση του έργου «Smart Water Save» (pics)

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2η Συνάντηση (2nd Meeting) του έργου ‘ στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009, που διοργάνωσε ο Δήμος Πρεσπών, την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019, στο Δημαρχείο Πρεσπών.

Στη Συνάντηση, όπου παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν αναλυτικά τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα και η πορεία εξέλιξης του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου έργου SmartWaterSave, συμμετείχαν, εκτός από το Δήμαρχο και στελέχη του Δήμου Πρεσπών, εκπρόσωποι:

Κύριο αντικείμενο του έργου ‘SmartWaterSave’ με πλήρη τίτλο: «Ανάπτυξη συστήματος αισθητήρων για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και τη μείωση διαρροών σε δημοτικά συστήματα ύδρευσης (A real time monitoring and leakage detection and reduction system in water distribution networks)», αποτελεί η αναβάθμιση της διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών στην περιοχή του Δήμου Πρεσπών.

Στα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνονται η ακριβής αποτύπωση των δικτύων ύδρευσης και των χαρακτηριστικών τους (όδευση, διακλαδώσεις, βαλβίδες, αντλίες, δεξαμενές, κλπ.) σε σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών, η ανάλυση των πιέσεων στο δίκτυο με παράλληλη ανίχνευση απωλειών και κλοπών με χρήση αισθητήρων καθώς και ο σχεδιασμός και υλοποίηση επεμβάσεων για αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανιχνεύθηκαν, όπως πχ. βέλτιστη διαχείριση πιέσεων, αντιμετώπιση διαρροών κλπ.

Ο Δήμαρχος Πρεσπών
Παναγιώτης Πασχαλίδης