- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Θέματα μετεγγραφών χρήσιμα στους υποψήφιους φοιτητές

bilioniτης Μαρίας Μπιλιώνη,

Συμβούλου Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας

 www.tangramedu.net

Καθώς έχει πια αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση και καλούνται οι υποψήφιοι φοιτητές μέσα στις επόμενες μέρες να οριστικοποιήσουν την κατάταξη των τμημάτων της επιλογής τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο, χρήσιμο είναι να επισημανθούν κάποια βασικά θέματα μετεγγραφών.

Από την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016 το σύστημα των μετεγγραφών έχει διαμορφωθεί αρκετά διαφορετικά συγκριτικά με εκείνα που ίσχυαν παλαιότερα. Συγκεκριμένα, οι μετεγγραφές σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’2011 16-9-2015 γίνονται μόνο στο ποσοστό του 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά τμήμα των ΑΕΙ ή Σχολή. Άρα, ακόμη και εάν είναι κανείς π.χ. μέλος πολύτεκνης οικογένειας ή ορφανός δεν μπορεί να θεωρεί σίγουρη τη μετεγγραφή του, κάτι που συνέβαινε τα προηγούμενα έτη. Το 15% των φοιτητών που θα αποκτήσει το δικαίωμα της μετεγγραφής καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα μοριοδοτούμενα κριτήρια:

    μέχρι 3.000 ευρώ ετησίως: 5 μόρια

    από 3.001 μέχρι 6.000 ευρώ ετησίως: 4 μόρια

    από 6.001 μέχρι 9.000 ευρώ ετησίως: 3 μόρια

Για όλους τους παραπάνω λόγους αντιστοιχούν, λοιπόν,  συγκεκριμένα μόρια, τα οποία αθροιζόμενα και κατά φθίνουσα σειρά καθορίζουν τη σειρά προτεραιότητας στις μετεγγραφές.

Κατ΄εξαίρεση και χωρίς μοριοδότηση γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για μετεγγραφή των φοιτητών που είναι: α)τα τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας και β) ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, οι οποίοι έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία.

Είναι σημαντικό να τονίσω ότι:  α)οι μετεγγραφές επιτρέπονται μόνο ανάμεσα σε Σχολές ή Τμήματα αντίστοιχα των Σχολών ή των Τμημάτων εισαγωγής, από ΑΕΙ σε ΑΕΙ, από ΤΕΙ σε ΤΕΙ και εφόσον το ίδρυμα υποδοχής εδρεύει σε άλλη περιφέρεια από αυτήν του ιδρύματος εισαγωγής. Β) δεν επιτρέπεται η μετεγγραφή φοιτητή σε αντίστοιχο τμήμα του ίδιου ΑΕΙ (Για αναλυτικές πληροφορίες για τις αντιστοιχίες και τις αναντιστοιχίες των ΑΕΙ  δείτε στο ΦΕΚ Β’ 2492 18/9/2014 και για τα ΤΕΙ στο ΦΕΚ Β’ 639 21/4/2015).

Επομένως, κανείς ακόμη και συγκεντρώνοντας μόρια από όλα ή τα περισσότερα μοριοδοτούμενα κριτήρια των μετεγγραφών δεν μπορεί να θεωρεί σίγουρη την μετεγγραφή του. Η διαδικασία είναι ανταγωνιστική, καθώς μόνο συγκεκριμένο ποσοστό των εισακτέων θα κατοχυρώσει δικαίωμα μετεγγραφής. Λάβετε λοιπόν, έγκυρη γνώση για βασικά θέματα μετεγγραφών και έπειτα προχωρήστε στη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σας!