- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Κάλεσμα σε αγρυπνία από την Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας

Ἀγαπητοί μου.

Τὸν τελευταῖο καιρὸ συνέχει τὴν πατρικὴ καρδία μου θλίψι καὶ ἀγωνία σοβαρὴ. Ὅλοι μας γίναμε θεατὲς καὶ κοινωνοὶ πολλῶν τραγικῶν γεγονότων, ποὺ συνέβησαν στὴν Φλώρινα καὶ στὴν περιοχή της καὶ προκάλεσαν πολὺν πόνο. Σχεδὸν σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς ἑστίες τοῦ πόνου συμμετεῖχα ὡς Ἐπίσκοπος καὶ εἶδα ἀπὸ κοντὰ τὸν ἀβάσταχτο πόνο τῶν ἀδελφῶν μας.

Ἀκοῦμε πολλὲς φορὲς τὸν λόγο, ποὺ λέγεται, «καὶ μὴ χειρότερα». Ὁ λόγος σημαίνει, ὅτι ἔχει καὶ χειρότερα ἀπὸ αὐτὸ ποὺ πάθαμε ἐμεῖς. Εὐτυχῶς ὅμως ποὺ ἐμεῖς δὲν πάθαμε τὰ χειρότερα, ἐννοεῖται ποὺ ἔπαθαν ἄλλοι!». Τὸ φρόνημά μας ὅμως ἔναντι τῶν θλίψεων τοῦ πλησίον μας, μικρῶν ἢ μεγάλων, πρέπει νὰ εἶναι ἄδολη καὶ ἀδελφικὴ συμπόνοια. Τὸ μέτρο μᾶς τὸ δίνει ὁ Καλὸς Σαμαρείτης. Νὰ εἴμαστε συμμέτοχοι καὶ κοινωνοὶ στὸν πόνο τοῦ γείτονά μας καὶ τῶν συνανθρώπων μας. Ὁ πόνος ποὺ χτύπησε τὴν πόρτα τοῦ γείτονα σήμερα, αὔριο μπορεῖ νὰ χτυπήση καὶ τὴν δική μας. Ὁ πόνος ποὺ ἔχει συμπαραστάτες μοιράζεται. Ἐνῶ ὁ πόνος ποὺ εἶναι μοναχικός, αὐτὸς ἔχει πίκρα καὶ μεγάλη ἀθυμία.

Εὑρισκόμενοι στὸ βαρὺ νέφος τοῦ πόνου μποροῦμε νὰ ἀκουμπήσουμε στὸ μέγα παράδειγμα ἀντιμετωπίσεως τοῦ πόνου, στὸ πρόσωπο τοῦ δικαίου Ἰὼβ. Τοῦτος ἔμεινε στὴν παγκόσμια ἱστορία ὡς ὁ ἄνθρωπος, ποὺ ὑπέφερε πολλὰ καὶ ὑπέμεινε ὄχι μόνο ἀγόγγυστα, ἀλλὰ καὶ δοξολογώντας. Σὲ κάθε πειρασμὸ ἔλεγε τὸν λόγο μὲ τὸν ὁποῖο τελειώνουμε τὴν θεία λειτουργία, «εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον». Βεβαίως πάνω ἀπὸ ὅλα τὰ σεβαστὰ ἀνθρώπινα παραδείγματα στέκει ὁ Ἐσταυρωμένος Θεάνθρωπος Κύριός μας μὲ τὰ Σεπτὰ Πάθη του ὡς μόνιμο φάρμακο καὶ ἀλεξικέραυνο ὅλων τῶν πόνων.

 Ἀγαπητοί μου.

Ἐπειδὴ ἔγινα δέκτης τῆς ἀγωνίας πολλῶν ἱερέων μας καὶ χριστιανῶν μας, γιαὐτὸ ἡ τοπική μας Ἐκκλησία συμμετέχουσα στὸν πόνο τῶν ἀδελφῶν μας ὁρίζει νὰ τελεσθῆ Ἱερὰ Ἀγρυπνία τὴν Πέμπτη βράδυ 7 Ἰουλίου 9 μ.μ. ξημερώνοντας ἡ ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Προκοπίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς Φλωρίνης.

Σᾶς προσκαλῶ ὅλους σὲ τούτην τὴν ἁγία συστράτευσι τῆς προσευχῆς ὑπὲρ τῶν πονεμένων ἀδελφῶν μας, ὥστε νὰ ἁπαλυνθῆ ὁ πόνος τους. Εὔχομαι δὲ  νὰ εὑρεθοῦν ἀνάμεσά μας πέντε δίκαιοι, νὰ ἀκουσθοῦν ἀπὸ τὸν ἐλεήμονα Κύριό μας καὶ νὰ κοπάση ἡ θραῦσι καὶ τὸ πρωτόγνωρο τοῦτο κῦμα τῶν θλίψεων.

Μετὰ πολλῆς πατρικῆς ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ