- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Παράταση εναλλακτικού τρόπου υποβολής αιτήσεων από τον ΟΑΕΔ

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι με ανακοίνωση του ο ΟΑΕΔ ενημερώνει ότι παρατείνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων μέσω των Υπηρεσιών του Οργανισμού (ΚΠΑ2), έως την έκδοση νεότερης ανακοίνωσης, λόγω προβλημάτων που προκύπτουν από τη μη εξοικείωση των πολιτών με τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού, αλλά και ζητημάτων τεχνικής φύσης.

Όπως είναι ήδη γνωστό, προκειµένου για την ταχύτερη και αµεσότερη εξυπηρέτηση του πολίτη από την 04.01.2016 τέθηκε σε εφαρµογή η παροχή µιας σειράς υπηρεσιών του Οργανισµού µας µέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της ∆ιαδικτυακής µας Πύλης και των ΚΕΠ.

Παράλληλα, διατηρήθηκε η εναλλακτική υποβολής αιτήσεων µέσω των Υπηρεσιών του Οργανισµού µας (ΚΠΑ2) για λόγους προσαρµογής στις νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες, µε προβλεπόµενη ηµεροµηνία λήξης αυτής την 30.06.2016.

Παρ’ όλα αυτά καθώς υφίστανται ακόµη τόσο προβλήµατα εξοικείωσης των πολιτών µε τις νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες όσο και ζητήµατα τεχνικής φύσης, η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων µέσω των Υπηρεσιών του Οργανισµού µας (ΚΠΑ2) παρατείνεται µέχρι την έκδοση νεότερης ανακοίνωσης.

Επισηµαίνεται ότι τα προβλεπόµενα για την υποβολή αιτήσεων µέσω των ΚΠΑ, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των ΚΕΠ αφορούν στα εξής επιδόµατα: