- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Αναπτυξιακές προτάσεις του Επιμελητηρίου Φλώρινας ενόψει της 81ης ΔΕΘ

Το Επιμελητήριο Φλώρινας γνωρίζει στα μέλη του ότι μετά από αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Μακεδονίας- Θράκης) για υποβολή αναπτυξιακών προτάσεων που θα συμπεριληφθούν στο υπόμνημα που θα δοθεί στον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της 81ης ΔΕΘ, το Επιμελητήριό μας κατέθεσε τις παρακάτω προτάσεις:

α/Επιμήκυνση του χρόνου εξόφλησης των δόσεων των επαγγελματικών δανείων σε συνδυασμό με τη δυνατότητα νέων ρυθμίσεων –διακανονισμών,

β/ Ολοκλήρωση του κάθετου άξονα της Εγνατίας οδού,

γ/ Λειτουργία του τρένου για εμπορευματικές μεταφορές,

δ/ Δημιουργία logistics,

ε/Λειτουργία ειδικής φορολογικής ζώνης και ειδικό ενεργειακό συντελεστή για τις επιχειρήσεις με μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση στην περιοχή μας,

στ/ Ενίσχυση και στροφή προς τον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων  με στόχο τον περιορισμό της ανεργίας,

ζ/ Η στήριξη των ιδιωτικών και συνεργατικών επιχειρήσεων με αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο ΑΕΠ (εξαιτίας της λειτουργίας των μονάδων της ΔΕΗ στην περιοχή μας) θα περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα που δημιουργεί στην επιχειρηματικότητα.

  Με την εφαρμογή των παραπάνω προτάσεων πιστεύουμε ότι η Περιφερειακή Ανάπτυξη θα γίνει πράξη  στηρίζοντας την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Για το Επιμελητήριο Φλώρινας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ