- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο και η οικονομική επιτροπή του δήμου Αμυνταίου

Συνεδριάζει σήμερα, στις 8 το βράδυ, το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έκδοση ψηφίσματος που αφορά τον περιορισμό της Ελευθερίας του Καπνίσματος σε Δημόσιους Ανοιχτούς Χώρους.
 2. Εισήγηση της οικονομικής επιτροπής για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δράσης  έτους 2017.
 3. Εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής για την κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος έτους 2017.
 4. Έγκριση κανονισμού κοινοχρήστων χώρων.
 5. Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 209/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί έγκρισης του 4ου ΑΠΕ του έργου Ύδρευση Αμυνταίου».
 6. Συζήτηση επί της Αίτησης Διάλυσης Σύμβασης της εταιρείας «Ιωακειμίδης Σπυρίδων ΕΔΕ» αναδόχου του έργου με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στην ΔΕ Αετού»
 7. Έγκριση τεχνικής μελέτης του έργου με τίτλο «Συντήρηση προαύλειων χώρων και προσβάσεων στις σχολικές μονάδες Δ.Ε. Αμυνταίου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
 8. Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο «Μελέτη φυσικών και άλλων καταστροφών στα πλαίσια της δράσης DECIDE»
 9. ΄Εγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ».
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραίτηση του Δήμου Αμυνταίου από τμήμα ακινήτου με ΚΑΕΚ 47011ΕΚ00961/0/0 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή δήλωσης παραίτησης στο Κτηματολογικό Γραφείο Αμυνταίου
 11. Παράταση χρόνου εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη εσωτερικής αποχέτευσης ΤΚ Σκλήθρου», προϋπολογισμού 17.000,00 € και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (2013).
 12. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αποχέτευσης Εξωτερικού Δικτύου ΤΚ Βαρικού», προϋπολογισμού 17.000,00 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-2016.
 13. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική Μελέτη Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΤΚ Κέλλης», προϋπολογισμού 12.300,00 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-2016.
 14. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & oοριστικής παραλαβής του έργου: “Επανακατασκευή στέγης Δημοτ. Καταστήματος Αμυνταίου”.
 15. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινης & oοριστικής παραλαβής του έργου: “Τσιμεντόστρωση οδών Τ.Κ. Ασπρογείων”
 16. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Βελτίωση Αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Βαρικού».
 17. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Βιολογικοί Καθαρισμοί Δ.Δ. Δήμου Αετού».
 18. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Δεξαμενή ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης».
 19. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή οδοποιίας Τ.Κ. Νυμφαίου» προϋπολογισμού 88.792,00€.
 20. Έγκριση σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕ Φλώρινας) και του Δήμου Αμυνταίου για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Δήμου Αμυνταίου» με προϋπολογισμό 45.000,00€.
 21. ΄Εγκριση της με αριθμό 27/2016 απόφασης της ΕΠΖ που αφορά την «Απομάκρυνση περιπτέρου στην Τ. Κ. Φιλώτα».
 22. Λήψη απόφασης για έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής δημότη από αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Δήμου Αμυνταίου.
 23. Λήψη απόφασης για έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής δημότη από αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Δήμου Αμυνταίου.
 24. Συζήτηση και λήψη Απόφασης για τη σύναψη σύμβασης καθαριότητας δημοτικών χώρων ετήσιας εμποροπανήγυρης έτους 2016.
 25. Ψήφιση πίστωσης για Ενημέρωση και προβολή εμποροπανήγυρης, έτους 2016.
 26. Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου.
 27. Διοργάνωση εκδηλώσεων για τα «Εγκαίνια της Δημόσιας Βιβλιοθήκης του Αμυνταίου»
 28. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 209/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 29. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Επίσης, στις 2 το μεσημέρι, θα συνεδριάσει η οικονομική επιτροπή του δήμου με τα εξής θέματα:

 1. Ανατροπή προτάσεων
 2. Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού  έτους 2016
 3. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή κατάρτισης και υποβολής του ετήσιου προγράμματος δράσης για το έτος 2017.