- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Προτάσεις του Επιμελητηρίου Φλώρινας προς τον Υπουργό Εργασίας

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας των παραγωγικών φορέων της χώρας, παρουσία του Υπουργού Εργασίας κ. Κατρούγκαλου, του Υφυπουργού κ. Πετρόπουλου, της Υφυπουργού κ. Αντωνοπούλου, του Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Εμπορίου κ. Παπαδεράκη, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας κ. Νεφελούδη, καθώς και της Γενικής Γραμματέα ΕΣΠΑ κ. Φωλιονάτα.

Είναι πρώτη φορά που πραγματοποιείται συνάντηση αυτού του επιπέδου διαχρονικά. Το κλίμα που διαμορφώθηκε ήταν άριστο η δέσμευση του Υπουργείου για επιδότηση εργασίας γίνεται πλέον πράξη. Επίσης 10,000 θέσεις ανέργων ανακοινώθηκαν σε πρώτη φάση από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλώρινας κατέθεσε προτάσεις που στόχο έχουν την δικτύωση των επιχειρήσεων μέσω συνεργασιών και χρηματοδοτικών εργαλείων. Επίσης ζητήθηκε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων εισφορών προς τον ΟΑΕΕ.

Ακολουθούν οι προτάσεις του Επιμελητηρίου προς τον Υπουργό Εργασίας.

1. Δημιουργία ουσιαστικών κινήτρων (κυρίως φορολογικών) για την προώθηση των συνεργασιών/συγχωνεύσεων των πολύ μικρών επιχειρήσεων, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας τους.

2. Δημιουργία ειδικών χρηματοδοτικών μηχανισμών ίδρυσης και λειτουργίας τοπικών δικτύων επιχειρήσεων (clusters), με την συμμετοχή υφιστάμενων πολύ μικρών επιχειρήσεων αλλά και νέων επιχειρηματιών, και με την ενεργό υποστήριξη των Τοπικών Επιμελητηρίων.

3. Χρηματοδοτική ενίσχυση επενδύσεων που υλοποιούν Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις σε απομακρυσμένες συνοριακές περιοχές, όπως είναι η Φλώρινα.

4. Χρηματοδοτική υποστήριξη νέων για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων με τοπική προστιθέμενη αξία, και με σκοπό την κάλυψη αναγκών της τοπικής αγοράς, αλλά και την αξιοποίηση των τοπικών ιδιαίτερων συγκριτικών πλεονεκτημάτων, (κάτι το οποίο δεν επιτυγχάνεται μέχρι στιγμής με τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα).

5. Ποιοτική αναβάθμιση και επέκταση των υφιστάμενων σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ, όπως η αντίστοιχη σχολή της Φλώρινας, η λειτουργία της οποίας αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα.

6. Το Επιμελητήριο Φλώρινας δύναται να υποστηρίξει τον ΟΑΕΔ στην σχεδίαση και υλοποίηση νέων προγραμμάτων μαθητείας στην ακριτική περιοχή της Φλώρινας, με στόχο την ικανοποίηση των τοπικών αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και στην εξεύρεση των απαραίτητων πολύ μικρών επιχειρήσεων για την από κοινού υποδοχή και εκπαίδευση μαθητευομένων.

7. Το Επιμελητήριο Φλώρινας μπορεί να υποστηρίξει επίσης το Υπουργείο Εργασίας στην καταγραφή των τοπικών αναγκών κατάρτισης του επιχειρηματικού δυναμικού της περιοχής, αλλά και να συμμετάσχει στην σχεδίαση των απαραίτητων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

8. Τέλος, το Επιμελητήριο Φλώρινας μπορεί να λειτουργήσει ως Κέντρο Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς τους υποψήφιους και υφιστάμενους επαγγελματίες – επιχειρηματίες της περιοχής, οι οποίοι έχουν ανάγκη εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης σε διάφορα θέματα, αλλά κυρίως σε θέματα συνεργασιών – εξωστρέφειας – ορθών πρακτικών διοίκησης και διαχείρισης, σχεδίασης νέων προϊόντων.

9. Μακροχρόνια ρύθμιση των οφειλών στον ΟΑΕΕ και Κούρεμα προκειμένου να σωθεί η μικρομεσαία επιχείρηση.

10. Μείωση των Ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την φοροδοτική δυνατότητα του ασφαλισμένου.