- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Οι απαντήσεις των υπουργείων στην ερώτηση Αντωνιάδη για την πληρωμή ΕΝΦΙΑ από πολιτιστικούς συλλόγους

Σε απάντηση στην με αριθμ.πρωτ. 7222/25-7-16 ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γιάννης Αντωνιάδης  με θέμα: Απαλλαγή των πολιτιστικών συλλόγων από τον ΕΝΦΙΑ σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στο άρθρο 3 του ν.4423/2013 (ΦΕΚ 287 Α’) ορίζονται ρητά και περιοριστικά οι απαλλαγές από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 1 του ως άνω άρθρου απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώματα στα ακίνητα που ανήκουν σε Ν.Π.Ι.Δ., τα οποία δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης , μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδιοχρησιμοποποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο.

Δηλαδή δεν απαλλάσσονται οι πολιτιστικοί σύλλογοι και εξακολουθεί να πληρώνει το σύνολο των συλλόγων ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Δείτε εδώ την ερώτηση.

Δείτε εδώ την απάντηση του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Δείτε εδώ την απάντηση του υπουργείου Οικονομικών.