- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Επικαιροποίηση κανόνων αλιείας

Μετά από παρακλήσεις επαγγελματιών αλιέων όσο αφορά την ύπαρξη ή όχι απαγόρευσης αλιείας για την λίμνη Βεγορίτιδα, σας υπενθυμίζουμε ότι:

  1. Απαγορεύεται η αλιεία πέστροφας από 1ης Νοεμβρίου μέχρι και 15ης Φεβρουαρίου κάθε έτους (Β.Δ 142/77).
  2. Απαγορεύεται η αλιεία κορέγονου τους μήνες Δεκέμβριο- Ιανουάριο κάθε έτους (Β.Δ 142/71).
  3. Απαγορεύεται η αλιεία με δίχτυα τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο κάθε χρόνο στη λίμνη Βεγορίτιδα ( Π.Δ 36/77 ).

Ο Δ/ντής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Αλτίνης Αθανάσιος