- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Σύμφωνο συνεργασίας του Επιμελητηρίου Φλώρινας με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο

Το Επιμελητήριο Φλώρινας  ενημερώνει τα μέλη του ότι πρόκειται να υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται δράσεις ενίσχυσης της τοπικής εξωστρέφειας, δικτύωσης των επιχειρήσεων, ανταλλαγής τεχνογνωσίας,  Β2Β συναντήσεις,  κοινές συμμετοχές σε Εκθέσεις και Διασυνοριακά προγράμματα καθώς και κοινές εμπορικές συνεργασίες μεταξύ των δύο Επιμελητηρίων.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας θα υπογραφεί την Πέμπτη 03 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία του Επιμελητηρίου.

 

Για το Επιμελητήριο Φλώρινας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ