- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας

Σε ειδική συνεδρίαση συνέρχεται σήμερα, στις 3 το μεσημέρι στο Πέρασμα, το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως έτους 2015 του Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.


Το δημοτικό συμβούλιο θα συνεδριάσει και στις 4 το απόγευμα, σε τακτική συνεδρίασης, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. «Εκμίσθωση για υλοτομία των συστάδων 3α και 8γ του Δημοτικού δάσους Αλώνων».

Εισηγητής κος Νικόλαος Aλεξιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

  1. «Εκμίσθωση για υλοτομία των συστάδων 4η, 4θ και 5α δασοκτήματος Πολυποτάμου».

Εισηγητής κος Νικόλαος Aλεξιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

  1. «Εκμίσθωση για υλοτομία 100 κ.μ ξυλώδη όγκου λόγω έκτακτης κάρπωσης στο δάσους Παρορίου και της συστάδας 1β δάσους Παρορίου».

Εισηγητής κος Νικόλαος Aλεξιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

  1. «Ανάληψη – Διάθεση Πίστωσης για χορήγηση Έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης, είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) σε εκατό (100) δικαιούχους».

Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Αθανάσιου Κάτη, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας.

  1. «Γνωμοδότηση για θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων»

Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

  1. «Γνωμοδότηση για θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων»

Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

  1. «Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 284/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας και λήψη νέας σχετικά με ¨Δωρεά λεωφορείου mini bus τύπου MERCEDES SPRINTE του Δήμου Φλώρινας προς την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας¨».

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

  1. «Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 134/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας και λήψη νέας σχετικά με ¨Δωρεά οικοπέδων του Ο.Τ. 291 ιδιοκτησίας του Δήμου Φλώρινας στην Αστυνομική Δ/νση Φλώρινας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως χώρος στάθμευσης των υπηρεσιακών οχημάτων, των οχημάτων των εργαζομένων και των προσερχόμενων προς εξυπηρέτηση πολιτών¨»

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.