- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Υποβολή αιτήσεων από ανέργους 29 – 64 ετών στο ΚΔΒΜ «Άλμα»

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Άλμα ανακοινώνει ότι από 1 Δεκεμβρίου αρχίζει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για ανέργους ηλικίας 29 ως 64 ετών.

Αφορά ανέργους που έχουν ολοκληρώσει α) Υποχρεωτική ως Δευτεροβάθμια εκπαίδευση β) Ανέργους μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ) και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών και θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση 500 ωρών σε επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το κέντρο στα παρακάτω τηλέφωνα 2385502790 και 2385503790.