- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Όλες οι θέσεις στην Π.Ε. Φλώρινας του νέου Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Αναλυτικά οι θέσεις για την Π.Ε.Φλώρινας, του νέου προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, είναι:

Υπηρεσία Τοποθέτησης Εκπ. Βαθμίδα Ειδικότητα Αρ. Θέσεων
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 20
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 5
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΤΕ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ’ + Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΤΕ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 15
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 4
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1