- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Σπουδές στην Πληροφορική: Αντικείμενα, νέα επαγγέλματα και τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (μέρος 1ο)

bilioniτης Μαρίας Μπιλιώνη,

Συμβούλου Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας,

www.tangramedu.net

Ο κλάδος της Πληροφορικής χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα, σύνθετες πληροφορίες και μεγάλο όγκο δεδομένων. Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, το οποίο συνεχώς διευρύνεται. Μελετώντας κανείς τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων που θεραπεύουν την επιστήμη της Πληροφορικής καταλήγει στο ότι  υπάρχουν τέσσερα κύρια αντικείμενα σπουδών πληροφορικής με τα οποία ασχολείται ο φοιτητής:Επιστήμη Υπολογιστών, Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνίες, και Πληροφοριακά Συστήματα. Εξετάζοντας την αγορά εργασίας και τις τάσεις της εντοπίζει ότι πολλά σύνθετα επαγγέλματα με νέες ειδικότητεςστο χώρο της υψηλής τεχνολογίας δημιουργούνται με ταχείς ρυθμούς.Στη σειρά 3 άρθρων που θα δημοσιεύσωθα προσπαθήσω να σκιαγραφήσω το πλαίσιο του κλάδου της Πληροφορικής και να δώσω με αυτόν τον τρόπο μια κατεύθυνση σε όσους ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν τις σπουδές τους στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Στο σημερινό άρθρο, θα ασχοληθούμε με το αντικείμενο της Μηχανικής Υπολογιστών, θα εντοπίσουμε τα τμήματα των ελληνικών τριτοβάθμιων ιδρυμάτων που ασχολούνται με αυτό και τέλος θα δούμε κάποια από τα νέα επαγγέλματα που προκύπτουν στο χώρο της Μηχανικής Υπολογιστών.

Αντικείμενο Σπουδών Πληροφορικής: Μηχανική Υπολογιστών
Σε προπτυχιακό επίπεδο η Μηχανική Υπολογιστών δεν αποτελεί ένα από τα αναπτυγμένα πεδία της πληροφορικής στην χώρα μας. Είναι όμως το παλαιότερο και σημαντικότερο κομμάτι του κλάδου. Αυτός που απασχολείται ως μηχανικός υπολογιστών είναι υπεύθυνος για το γενικό σχεδιασμό όλων των εξαρτημάτων ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή όπως και με την τεχνική υποστήριξη. Η τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει την εγκατάσταση, τη διαμόρφωση και τη συντήρηση των υπολογιστών και του σχετικού εξοπλισμού. Οι δύο λειτουργίες απαιτούν συγκέντρωση, έμφαση στη λεπτομέρεια και πλήρη κατανόηση του πώς λειτουργεί ο τεχνολογικός εξοπλισμός. Η διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο αυτών εξειδικεύσεων σχετικών με την Μηχανική είναι πως για να απασχοληθεί κάποιος με την τεχνική υποστήριξη απαιτούνται αναπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, καθώς σχετίζεται με την ανθρώπινη επαφή.

Αξίζει να επισημανθεί ότι για να δραστηριοποιηθεί κανείς επαγγελματικά στην Μηχανική Υπολογιστών στην Ελλάδα δεν απαιτούνται ειδικές σπουδές σε συγκεκριμένα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο όρος μηχανικός  στον τίτλο του Τμήματος δε σημαίνει ότι το τμήμα ασχολείται κυρίως με τη Μηχανική των Υπολογιστών. Γι’ αυτό ο υποψήφιος φοιτητής θα πρέπει να αναζητήσει και να μελετήσει το πρόγραμμα σπουδών προκειμένου να αποφασίσει για το αν το κάθε τμήμα ανταποκρίνεται στα γνήσια ενδιαφέροντά του. Οι σπουδές μηχανικής υπολογιστών αποτελούν συνήθως ένα μέρος του ευρύτερου προγράμματος σπουδών. Τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, εκτός του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  προσφέρουν ξεχωριστή κατεύθυνση σπουδών σχετική με τη Μηχανική Υπολογιστών. Ωστόσο, όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά ένα γενικότερο πρόγραμμα σπουδών ηλεκτρολογίας. Το αποτέλεσμα είναι το πτυχίο των αποφοίτων των εν λόγω τμημάτων να είναι ενιαίο και τα επαγγελματικά δικαιώματα να είναι περισσότερα. Μόνη εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα είναι το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΤΕΙ Πειραιά, το οποίο παρέχει σπουδές που στοχεύουν στο πεδίο της Μηχανικής Υπολογιστών.

Τα προγράμματα σπουδών των παρακάτω Τμημάτων ασχολούνται με τη Μηχανική Υπολογιστών, σύμφωνα με την Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας 2003-2016:

ΝέεςειδικότητεςπουεντάσσονταιστηΜηχανικήΥπολογιστώνείναιTechnical Support Representative, Systems Engineer, Customer Service Representative, Help Desk Support, PC Support Specialist, PC Maintenance Professional, Sales Support Technician, Maintenance Engineer. Και αυτές είναι κάποιες από τις ειδικότητες που ισχύουν σήμερα. Είναι βέβαιο ότι σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο νέες ειδικότητες θα δημιουργούνται και παράλληλα κάποιες από τις υπάρχουσες θα θεωρηθούν πεπερασμένες. Είναι σημαντικό να γνωρίζει όποιος επιθυμεί να σπουδάσει την Πληροφορική ότι το μονοπάτι της διά βίου μάθησης θα αποτελεί το βασικό και πολύτιμο στήριγμά του, εφόσον θελήσει να ενταχθεί και να σταδιοδρομήσει με επιτυχία σ’ αυτόν τον τομέα.