- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου

Συνεδριάζει σήμερα, στις 6 το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Ακύρωση της με αριθμό 437/2015 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον «Καθορισμό του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και  είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους των λαϊκών αγορών του Δήμου Αμυνταίου» και λήψη νέας,.
 2. ΄Εγκριση σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας Δήμου Αμυνταίου με την Π.Ε Φλώρινας .
 3. Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης του έργου «Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου – αρκούδας στην περιοχή των Δ. Αμυνταίου» – LIFE AMYBEAR
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής «Νέο αντλιοστάσιο λυμάτων και αγωγοί σύνδεσης στην Τ.Κ. Αγ. Παντελεήμονα».
 5. Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής Κατασκευή Οδοποιίας και Ασφαλτοστρώσεις δρόμωνΤ.Κ. Ξινού Νερού
 6. Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική αποτύπωση ανάπλασης Φιλώτα», προϋπολογισμού 6.150,00 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδ. Δαπαν. 2015.
 7. Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Αναβάθμιση και επικαιροποίηση Υδραυλικής μελέτης ΕΕΛ Φιλώτα», προϋπολογισμού 17.700,00 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδ. Δαπαν. 2015.
 8. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου» και έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών.
 9. Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής έργα εκσυγχρονισμού & αναβάθμισης αρδευτικούδικτύουΤ.Κ. Λεχόβου
 10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής Έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικών οδών ΤΚ Βαρικού».
 11. Έγκριση υλοποίησης με ιδία μέσα του έργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμύνταιου»
 12. Καθορισμός ειδικοτήτων, διάρκεια σύμβασης (με τη δυνατότητα ανανέωσης) το πλαίσιο εντός του οποίου θα γίνουν προσλήψεις, η χρηματοδότηση της δαπάνης καιη  συγκρότησητριμελούςεπιτροπής, η οποία θα καταρτίσει τους πίνακεςπροτεραιότητας και επιτυχίας» του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αμυνταίου»
 13. Επιστροφέςαχρεωστήτωςεισπραχθέντωντελώνύδρευσης σε δημότη.
 14. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Αμυνταίου.
 15. Παράταση εκμίσθωσης λειτουργίας ΑΤΜ από την Τράπεζα Πειραιώς στην Τ.Κ. Νυμφαίου
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου και καθορισμός όρων δημοπρασίας.
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην θέση «ΤΣΟΥΚΑ» της Τ.Κ. Λεχόβου για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.
 18. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή πράξης ανάληψης γραμματίων σύστασης παρακαταθήκης
 19. Ορισμός υπαλλήλου για την είσπραξη των Γραμματίων Σύστασης Παρακαταθήκης
 20. Έγκριση της με αριθμό 07/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΑ που αφορά «΄Εγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΗΚΕΑ για το έτος 2017».
 21. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμών προσωπικού ΔΗΚΕΑ.
 22. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος « Κατηγορία iv, επιχείρηση παροχής υπηρεσιών : Επιχείρηση μαζικής εστίασης και χώρος αναψυχής – επιχείρηση μαζικής εστίασης – επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος ( κυλικείο εντός σχολικού κτηρίου – Γυμνάσιο Αμυνταίου ) » στον Παντελή Βαλιάγα του Τρύφων στην οδό 28ου Συντ/τοςΠεζικού  στο Αμύνταιο.
 23. Καθορισμός χώρου διεξαγωγής συνεδρίασης για τον «Απολογισμό Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2016».
 24. Τροποποίηση της με αριθμό 516/2016 απόφασης δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον ορισμό υπάλληλου της οικ υπηρεσίας του Δήμου για είσπραξη  αποζημίωσης από το ΤΠΔ η οποία προέρχεται από τον ΤΑΠ
 25. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Αθήνα του Δήμου σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Αμυνταίου
 26. Οικονομική ενίσχυση σε κάτοικο της ΤΚ Σκλήθρου Χρυσαφίδη Δημητρίου του Γεώργιου λόγο καταστροφής της οικίας του από πυρκαγιά
 27. Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων από τον Δήμο Αμυνταίου για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.
 28. Ανατροπή Διαθέσεων Πιστώσεων.
 29. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 42/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 30. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 49/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 31. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.