- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου

Συνεδριάζει σήμερα, στις 7 το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση μελέτης και διενέργειας προμήθειας με τίτλο » Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών «, με ΚΑ : 15.7135.028, προϋπολογισμό 47.000,00 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ.
 2. Έγκριση αντικειμένου μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» προϋπολογισμού 17.500,00€ (με ΦΠΑ) και καθορισμός τρόπου ανάθεσής της.
 3. Κατάταξη σε κατηγορίες των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αμυνταίου σύμφωνα με το άρθρο 56Α του Ν.2725/1999 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4479/2017 (Α΄ 54) και ισχύει.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή οδού στην Τ.Κ. Νυμφαίου» προϋπολογισμού μελέτης 7.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση – συντήρηση – αναβάθμιση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 100.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 73.600,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
 7. Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Δεξαμενή ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης».
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απευθείας πώληση ξυλείας – υλοτομίας της συστάδας 4γ του δασοκτήματος της Τ.Κ. Νυμφαίου του Δ. Αμυνταίου.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση του συμφωνητικού πώλησης της συστάδας 3δ του δασοκτήματος της Τ.Κ. Ασπρογείων του Δ. Αμυνταίου.
 10. ΄Εγκριση της αριθ. 105/2017 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΤΕΠΑ με τίτλο «Έκπτωση επί της κατανάλωσης για τις νέες συνδέσεις καταναλωτών περιόδου 2017-2018».
 11. ΄Εγκριση της αριθ. 106/2017 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΤΕΠΑ με τίτλο «Αίτημα της Στέγης Ποντίων Αμυνταίου και Περιχώρων για χορήγηση έκπτωσης επί των τελών σύνδεσης».
 12. ΄Εγκριση της αριθ. 26/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου με τίτλο «Τροποποίηση Προϋπολογισμού».
 13. Διοργάνωση εκδήλωσης στις 23-10-2017 στο Λέχοβο για το έτος Καζαντζάκη στα πλαίσια των εκδηλώσεων Αμύνταια 2017.
 14. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Βλάχων.
 15. Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 6ης Νοεμβρίου.
 16. Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων από τον Δήμο Αμυνταίου για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
 17. Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου.
 18. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016.
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 222/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της Οικονομικής Επιτροπής.
 21. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους
 22. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.
 23. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.