- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Προκήρυξη αγώνων στίβου Λυκείων & ΕΠΑ.Λ. α’ φάσης Ν. Φλώρινας σχολικού έτους 2017- 2018

Η οργανωτική επιτροπή σχολικών αγώνων Ν. Φλώρινας προκηρύσσει τους αγώνες στίβου μαθητών-τριών Γενικών Λυκείων & ΕΠΑ.Λ. Ν. Φλώρινας Α’ Φάσης σχολικού έτους 2017-2018.

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

α) Το κάθε σχολείο μετέχει με δύο (2) μαθητές – μαθήτριες σε κάθε αγώνισμα οι οποίοι επιλέγονται από εσωτερική αθλητική δοκιμασία του κάθε σχολείου με βάση τον πίνακα 5 για τα Λύκεια.

β) Οι γεννηθέντες/θείσες τα έτη 2000, 2001, 2002 και 2003 εφόσον φοιτούν στην Α΄ Λυκείου.

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Για την συμμετοχή μαθητών ή μαθητριών στους αγώνες είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών :

Α) Σχολική Αθλητική ταυτότητα Λυκείου. Η ταυτότητα υπογράφεται και σφραγίζεται από το Διευθυντή του σχολείου. ( σφραγίδα και στη φωτογραφία του μαθητή-τριας).

Στην αθλητική μαθητική ταυτότητα πρέπει να υπάρχει βεβαίωση και σφραγίδα ιατρού, ότι ο μαθητής – μαθήτρια δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα υγείας και του/της επιτρέπεται να λάβει μέρος στους αγώνες.

Η ιατρική γνωμάτευση μπορεί να είναι από Ιατρό με ειδικότητα Καρδιολόγου ή Παθολόγου ή γιατρό Γενικής Ιατρικής για τους μαθητές/-τριες της Β’ και Γ’ τάξης και από Παιδίατρο ή Καρδιολόγο ή Παθολόγο ή γιατρό Γενικής Ιατρικής για μαθητές/-τριες της Α’ τάξης . Η ιατρική βεβαίωση έχει ισχύ για ένα έτος.

Β) Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή, θεωρημένη από το Διευθυντή του σχολείου ή διαβατηρίου.

Γ) Υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα η οποία θα παραμένει και θα φυλάσσεται στο σχολείο καθώς στη νέα κατάσταση συμμετοχής του σχολείου (υπόδειγμα 2), ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με σημείωση ΝΑΙ την αντίστοιχη στήλη του υποδείγματος 2.

Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση της καρτέλας μαθητή/μαθήτριας

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα κατατεθούν υποχρεωτικά στη γραμματεία πριν την έναρξη των αγώνων.

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αυτές συντάσσονται χωριστά για κάθε σχολείο (υπόδειγμα 2) και πρέπει αντίγραφο αυτών να σταλεί μέχρι τις ΠΕΜΠΤΗ 08.03.2018 Στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής στο e-mail: [email protected] Οι πρωτότυπες καταστάσεις συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά στη γραμματεία την ημέρα των αγώνων. Αυτές παραμένουν στην Οργανωτική Επιτροπή και διατηρούνται μαζί με τα πρωτότυπα των πινακίων των αγωνισμάτων τουλάχιστον για μία τριετία.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ

4. ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Η αναλογία συνοδών είναι ένας συνοδός για κάθε δέκα (10) αθλητές

Οι συνοδοί καθηγητές είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία.

5. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Τα αγωνίσματα και τα όρια αυτών περιλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα 5 της Δ5(ΦΕΚ 3754/21-11-2016) του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

6. ΑΓΩΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θα συγκροτηθεί από τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής που θα συμμετάσχουν στους αγώνες και βρίσκεται στο επισυναπτόμενο παράρτημα μαζί με την προκήρυξη

7. ΓΕΝΙΚΑ

Το πρόγραμμα των αγωνισμάτων που θα διεξαχθούν θα καταρτιστεί μετά την παραλαβή των δηλώσεων συμμετοχής, και βρίσκεται στο επισυναπτόμενο παράρτημα μαζί με την προκήρυξη

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς Στίβου της I.A.A.F. και τις σχετικές αποφάσεις του ΥΠ.Π.Ε..Θ.
Τα αγωνίσματα δρόμων, όπου οι μαθητές-τριες θα αγωνισθούν υποχρεωτικά μέσα σε διαδρόμους, θα γίνουν σε τελικές σειρές και οι νικητές θα ανακηρυχθούν με βάση την επίδοση.

Για την Ο.Ε.Σ.Α.Δ

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.Σ.Α.Δ

Δ/ντής Δ.Δ.Ε. Φλώρινας

ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΥΛΟΣ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΛΟ ΩΡΑ
ΒΑΔΗΝ 10.000 μ ΑΓΟΡΙΩΝ 8:00
ΒΑΔΗΝ 5.000 μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 8:00
ΕΜΠΟΔΙΑ 400 μ. ΑΓΟΡΙΩΝ 9:00
ΕΜΠΟΔΙΑ 400 μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 9:15
ΕΜΠΟΔΙΑ 110 μ. ΑΓΟΡΙΩΝ 9:30
ΕΜΠΟΔΙΑ 100 μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 9:30
2.000 μ. ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ-ΑΓΟΡΙΩΝ 9:40

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ 9:45 (Υπεύθυνος Τεχνικής Σύσκεψης: Παπαδόπουλος Άγγελος )

 ΕΠΑΡΣΗ ΣΗΜΑΙΑΣ – ΟΡΚΟΣ ΑΘΛΗΤΗ 10: 00

ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΛΟ ΧΩΡΟΣ
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΓΟΡΙΑ  
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΓΟΡΙΑ  
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΑ ΣΚΑΜΜΑ 1
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΚΑΜΜΑ 2
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΓΟΡΙΑ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ
ΔΡΟΜΟΣ 100 μ. ΑΓΟΡΙΑ  
ΔΡΟΜΟΣ 100 μ. ΚΟΡΙΤΣΙΑ  
ΔΡΟΜΟΣ 200 μ. ΚΟΡΙΤΣΙΑ  
ΔΡΟΜΟΣ 200 μ. ΑΓΟΡΙΑ  
ΔΡΟΜΟΣ 400 μ. ΑΓΟΡΙΑ  
ΔΡΟΜΟΣ 400 μ. ΚΟΡΙΤΣΙΑ  
ΔΡΟΜΟΣ 800 μ. ΑΓΟΡΙΑ  
ΔΡΟΜΟΣ 800 μ. ΚΟΡΙΤΣΙΑ  
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ  
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ  
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΓΟΡΙΑ ΣΚΑΜΜΑ 1
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΚΑΜΜΑ 2
ΔΡΟΜΟΣ 1.500 μ. ΑΓΟΡΙΑ  
ΔΡΟΜΟΣ 1.500 μ. ΚΟΡΙΤΣΙΑ  
ΔΡΟΜΟΣ 3.000 μ. ΑΓΟΡΙΑ  
ΔΡΟΜΟΣ 3.000 μ. ΚΟΡΙΤΣΙΑ  
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΙΑ  
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ  
ΣΦΥΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ  
ΣΦΥΡΑ ΑΓΟΡΙΑ  
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΓΟΡΙΑ  
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΚΟΡΙΤΣΙΑ  

 

ΟΡΚΟΣ ΑΘΛΗΤΗ

“Ορκιζόμαστε,

ότι κατεβαίνουμε στον αθλητικό στίβο

να αγωνιστούμε ευγενικά όπως ορίζουν οι κανονισμοί,

με τη φιλοδοξία,

μέσα σε έναν αγώνα ευγενικής άμιλλας,

να δείξουμε πνεύμα ιπποτισμού,

για την τιμή της Πατρίδας

και τη δόξα του Αθλητισμού”