- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Ερώτηση Αντωνιάδη για τη δραστική μείωση στα αγροτικά κονδύλια για τους Έλληνες αγρότες

Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Δραστική μείωση στα αγροτικά κονδύλια για τους Έλληνες αγρότες

Κύριε Υπουργέ,

Η αποχώρηση της Μ. Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στερεί από τον Κοινοτικό προϋπολογισμό περί τα 100 δισ. ευρώ που ήταν η συνεισφορά της και δημιουργεί τις συνθήκες για σημαντικές περικοπές στον τομέα της αγροτικής πολιτικής με την ανακατανομή των πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και γενικά των κοινοτικών κονδυλίων για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης. Όπως φαίνεται, η νέα ΚΑΠ θα υποστεί δραστικές μειώσεις προκειμένου τα κονδύλια αυτά να προωθηθούν σε τομείς που αποτελούν τις νέες προτεραιότητες για την ΕΕ όπως η Άμυνα, το Μεταναστευτικό, η φύλαξη των συνόρων κ.ά).

Η ΚΑΠ απορροφά συνολικά από τον Κοινοτικό προϋπολογισμό περί τα 408 δισ. ευρώ, από τα οποία η χώρα μας αντλεί περίπου τα 25 δισ. Αν και σύμφωνα με δηλώσεις σας, κ. υπουργέ, οι μειώσεις των αγροτικών ενισχύσεων για την Ελλάδα δεν θα ξεπεράσουν το 3,9% για τις άμεσες ενισχύσεις των γεωργών και το 5% για την ΚΑΠ, η συρρίκνωση των κονδυλίων σε σχέση με τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, εκτιμάται ότι θα είναι μεγαλύτερη και μπορεί να φτάσει ακόμα και το 6%, εκτός και καλυφθεί ένα μέρος των απωλειών με αύξηση των ορίων της εθνικής χρηματοδότησης.

Η κατάσταση μπορεί να είναι ακόμα χειρότερη, σε περίπτωση που έχουν αποτέλεσμα οι πιέσεις που ασκούν κάποια κράτη-μέλη της ΕΕ για ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις στον αγροτικό προϋπολογισμό. Σε αυτή την περίπτωση, οι συνολικές απώλειες για τους Έλληνες αγρότες θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προχωρήσετε ώστε σε μια δύσκολη για τη χώρα μας οικονομική συγκυρία, να διατηρηθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τους Έλληνες αγρότες οι οποίοι συν τοις άλλοις έχουν ήδη επιβαρυνθεί με αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών, αυξημένους φόρους κ.λπ;

 
Ο ερωτών βουλευτής
Γιάννης Αντωνιάδης