- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου

Συνεδριάζει σήμερα, Τετάρτη, στις 7 το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου, με τα παρακάτω θέματα:

Εκτός ημερησίας:

 1. ΄Εγκριση δαπανών.

Ημερήσια διάταξη:

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου, έτους 2018.
 2. Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης, μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανάπτυξης γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) για την παρακολούθηση – διαχείριση – ανάπτυξη του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της πόλης του Αμυνταίου».
 3. Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης, μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη νέων αγωγών για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων της πόλης του Αμυνταίου».
 4. Εγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Επισκευές – συντηρήσεις σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού 86.400,00€.
 5. ΄ Εγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση Συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 Ξινού Νερού Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού 31.002,24€.
 6. ΄ Εγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση Συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 Συνοικισμού Ανάληψης Δ.Κ. Αμυνταίου Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού 31.002,24€.
 7. Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις Διαμορφώσεις Διαγραμμίσεις Δημοτικών Οδών Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού 87.568,13€.
 8. Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Κατασκευή Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Νυμφαίου-Λεχόβου» προϋπολογισμού 70.000,00€.
 9. Εγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση Τμήματος Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Ξινού Νερού» προϋπολογισμού 100.000,00€.
 10. Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο  «Αντικατάσταση Τμήματος Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Σωτήρα»  προϋπολογισμού 10.000,00€.
 11. Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση διαγραμμίσεων, οριζόντιας σήμανσης δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου», με προϋπολογισμό 27.000,00€,
 12. Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αμυνταίου «, προϋπολογισμού 74.400,00€
 13. Αίτημα παραχώρησης έκτασης ΥΠΑΑΤ που βρίσκεται στη Τ.Κ Φανού του Δήμου Αμυνταίου.
 14. Ορισμός επιτροπής Oριστικής Παραλαβής για το έργο «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου».
 15. Ορισμός επιτροπής οριστικής Παραλαβής για το έργο «Εξωτερικοί αγωγοί λυμάτων Αετού – Αγραπιδιών – Πεδινού».
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθ. 10481/31-07-2018 αίτηση διακοπής μίσθωσης της Κίνδου Γεωργίας.
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 217/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 223/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.
 19. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.