- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας

Συνεδριάζει σήμερα, στις 3 το μεσημέρι στο Πέρασμα, το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. «Ζ΄ Τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2018 του Ν.Π.Δ.Δ  Κοινωνικής  Προστασίας  και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Φλώρινας».

Εισηγήτρια κα Παναγιώτα Γαϊγάνη-Τίτα, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένη Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.

2. «Απολογιστικά στοιχεία Β΄ Τριμήνου 2018 του Ν.Π.Δ.Δ  Κοινωνικής  Προστασίας  και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Φλώρινας».

Εισηγήτρια κα Παναγιώτα Γαϊγάνη-Τίτα, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένη Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.

3. «Απαγόρευση βοσκής στο κοινοτικού δάσος Τ.Κ. Πολυποτάμου».

Εισηγητής κος Θεόδωρος Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

4. «Παράταση χρόνου μίσθωση κτηνοτροφικής εγκατάστασης για φύλαξη ανεπιτήρητων ζώων (βοοειδή)».

Εισηγητής κος Θεόδωρος Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

5. «Έγκριση πρακτικού αριθ. 1/ 02-08-2018 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Φλώρινας».

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Λουκά, Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Φλώρινας.

6. «Σχετικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Δήμου Φλώρινας».

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

7. «Εισήγηση για διαγραφή χρεών οφειλετών  από  τους βεβαιωτικούς Καταλόγους οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Φλώρινας».

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

8. «Αποδοχή παραίτησης μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

Εισηγήτρια κα Όλγα Μούσιου-Μυλωνά, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

9. «Ορισμός Εκπροσώπων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝΦΛΩ».

Εισηγήτρια κα Όλγα Μούσιου-Μυλωνά, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

10. «3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Φλώρινας έτους 2018»

Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

11. «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Φλώρινας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευσή της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. ».

Εισηγητής κος Θεόδωρος Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας

12. «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας».

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

13. «Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Σύλλογο Πολυτέκνων Ν. Φλώρινας, στις 2 Σεπτεμβρίου 2018».

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

14. «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 343/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας ως προς τον ορισμό οικονομικού διαχειριστή».

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

15. «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 342/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας ως προς τον ορισμό οικονομικού διαχειριστή».

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

16. «Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου «ΔΟΞΑ ΑΛΩΝΩΝ» για τη διοργάνωση αθλητικών-πολιτιστικών εκδηλώσεων, στις 7 Οκτωβρίου 2018»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.