- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Θέση εργασίας από τις Επιχειρήσεις Tottis

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ TOTTIS

ενδιαφέρονται να καλύψουν τη θέση

Στελέχους Λογιστηρίου

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
  • Γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή
  • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Ηλικία 25-35 ετών

Προσωπικές ικανότητες/δεξιότητες:

  • Συνεργασία, επικοινωνία, μεθοδικότητα
  • Οποιαδήποτε προϋπηρεσία σε λογιστήριο εταιρίας ή λογιστικό γραφείο θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στην διεύθυνση:

ΒΙ.ΠΕ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Τ.Κ. 53 100 ΦΛΩΡΙΝΑ

ΤΗΛ. 23850-41131

FAX: 23850-41132

e-mail: [email protected]

θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια