- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Θεόκλητου

Ο ΛΟΓΟΣ γιὰ τὴν πτωχεία ἦταν σὲ ὅλους τοὺς καιροὺς ἐπίκαιρος, ἀλλὰ στὸν καιρὸ ποὺ διερχόμαστε παραέγινε. Ἡ κρίσι καὶ οἱ «ἀπάνθρωποι θεσμοί» ἔφτιαξαν τοὺς πλούσιους πλουσιότερους καὶ τοὺς φτωχοὺς φτωχότερους.

Στὴν ἐσχάτη πτωχεία ὅμως ἔφθασε μὲ τὴν θέλησί του μόνο ἕνας πάμπλουτος, ὁ ὁποῖος «τὴν εὐτέλειαν ἠγάπησεν» καὶ γιορτάζουμε τὴν Γέννησί του. Λέγει ὁ προφήτης, «Ἐμὸν τὸ ἀργύριον καὶ ἐμὸν τὸ χρυσίον» (Ἀγγαῖος 2,8). Αὐτὸς λοιπὸν ποὺ ἔχει δικό του ὅλο τὸ ἀσήμι καὶ ὅλο τὸ χρυσάφι ἦλθε ἀνάμεσά μας ὡς πάμπτωχος.

Γιὰ τὸ ἴδιο γεγονὸς λέγει ὁ ἅγιος ἀπόστολος Παῦλος. «Γινώσκετε γὰρ τὴν χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν, ὅτι δι’ ἡμᾶς ἐπτώχευσε, πλούσιος ὤν, ἵνα ἡμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσωμεν» (Β’ Κορινθίους 8,9). Θαυμάζοντας τὴν ἑκούσια πτωχεία τοῦ Κυρίου μας ὁ ἀπόστολος τὴν ὀνομάζει «χάρι». Αὐτὴ δὲ ἀρχίζει ἀπὸ τὴν μεγαλειώδη σὲ ἁπλότητα Γέννησί του.

 Λέγει γι’ αὐτὴν τὴ χάρι ὁ ἅγιος Χρυσόστομος. «Σκεφθῆτε, θυμηθῆτε καὶ ἐξετάστε τὴν χάρι τοῦ Θεοῦ. Μὴν τὴν προσπεράστε ἀδιάφορα, ἀλλὰ ἐξετάστε τὸ μεγαλεῖο της. Πόσο μεγάλη καὶ τὶ λογῆς εἶναι. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο δὲν θὰ λυπηθῆτε, ὅταν χάσετε κάτι ἀπὸ τὰ δικά σας. Διότι Ἐκεῖνος ἄδειασε τὴ δόξα του, ὥστε ἐσεῖς νὰ πλουτήσετε ὄχι μὲ τὸν πλοῦτο του, ἀλλὰ μὲ τὴν πτωχεία του. Ἂν δὲν πιστεύης, ὅτι ἡ πτωχεία δημιουργεῖ πλοῦτο, τότε σκέψου τὸν Δεσπότη Χριστό, καὶ δὲν θὰ ἀμφιβάλλης πιά. Διότι ἂν Ἐκεῖνος δὲν γινόταν πτωχός, δὲν θὰ γινόσουν ἐσὺ πλούσιος. Τὸ ἀξιοθαύμαστο εἶναι, ὅτι ἡ πτωχεία του μᾶς πλούτησε μὲ πλοῦτο».

ΩΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ λόγο γιὰ τὴν ἐσχάτη πτωχεία παραθέτουμε τὴν Ὑπακοή, ποὺ διαβάζουμε στὸν ὄρθρο τῶν Χριστουγέννων. Σαὐτὸν ἀποτυπώνεται ἐποπτικὰ ἡ ἐσχάτη πτωχεία τοῦ Γεννηθέντος Κυρίου.

«Τὴν ἀπαρχὴν τῶν ἐθνῶν, ὁ οὐρανός σοι προσεκόμισε, τῷ κειμένῳ ἐν φάτνῃ, δι’ ἀστέρος τοὺς Μάγους καλέσας· οὓς καὶ κατέπληττεν οὐ σκῆπτρα καὶ θρόνοι, ἀλλ’ ἐσχάτη πτωχεία. Τὶ γὰρ εὐτελέστερον σπηλαίου; Τὶ δὲ ταπεινότερον σπαργάνων; Ἐν οἷς διέλαμψεν ὁ τῆς θεότητός σου πλοῦτος. Κύριε, δόξα σοι».

Ἀπὸ τὴν ἑκούσια ἐσχάτη πτωχεία τοῦ Γεννηθέντος Κυρίου ἂς ἀντλήσουμε ὅλοι ἐλπίδα καὶ δύναμι γιὰ τὴ συνέχεια τοῦ ἀγῶνα μας.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ