- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αμυνταίου για την προσωρινή εγκατάσταση προσφύγων

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 03 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του ν.3852/2010 του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Ενημέρωση για την προσωρινή εγκατάσταση προσφύγων στο Δήμο Αμυνταίου.