- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Η ανθυγιεινή διατροφή σκοτώνει περισσότερους ανθρώπους από ότι ο καπνός

Δρ. Κωνσταντινόπουλος Π. Συμεών

 

Ένας στους πέντε θανάτους στον κόσμο οφείλεται στην κακή διατροφή

130 ερευνητές ενωμένοι στους κόλπους της Global Burden of Disease (GBD, chargemondialedesmaladies) parl’InstituteofHealthMetricsandEvaluation (IHME, Seattle) δημοσίευσαν την Τετάρτη 3 Απριλίου στο hebdomadairemédical TheLancetμια μία εκτενή έρευνα ( βλLeMonde“Undécèssurcinqdanslemondedû à unemauvaisealimentation” 4/4/2017).

Η έρευνα αυτή αξιολογεί την επίδραση, που έχει πάνω στην υγεία του ανθρώπου, μια μη ισορροπημένη διατροφή. Η κακή διατροφή σκοτώνει, σύμφωνα με το Fachblatt «TheLancet». Το 2017, ένα σύνολο από 11 εκατομμύρια θανάτους στον κόσμο, δηλαδή ένας στους πέντε, αποδίδεται σε ένα κακό διαιτολόγιο διατροφής. Ο παραπάνω αριθμός είναι μεγαλύτερος από αυτόν των θανάτων εξαιτίας του καπνίσματος (8 εκατομμύρια), αναφέρει τοInstituteforHealthMetricsandEvaluation (IMHE). Στις πρώτες θέσεις των παραγόντων κακής διατροφής απεικονίζονται: το αλάτι, η ανεπάρκεια των δημητριακών ολικής άλεσης και ένα πολύ χαμηλό ποσοστό καθημερινής κατανάλωσης φρούτων.

Η ομάδα με επικεφαλής τον Ashkan Afshinvon IMHE μεταξύ των άλλων στοιχείων, προέβη σε αξιολόγηση στοιχείων συγκεντρωμένων από το «Global Burden of Disease Study» από 195 χώρες. Επιπλέον, η παραπάνω ομάδα συγκέντρωσε στοιχεία και πληροφορίες από διάφορες πηγές για τις διατροφικές συνήθειες διαφόρων χωρών.

Οι επιστήμονες επικεντρώθηκαν σε 15 συστατικά τροφών, από τα οποία τα δέκα ταξινομήθηκαν ως υγιή και κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι αυτά τα συστατικά τροφών καταναλίσκονται σε πολύ μικρό ποσό κατά μέσο όρο στις περισσότερες χώρες του πλανήτη. Αυτά είναι:

Τα πέντε ταξινομημένα ως ανθυγιεινά, αντίθετα, καταναλίσκονται σε μεγάλες ποσότητες. Αυτά είναι:

Για το 2017, σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα, 255 εκατομμύρια χρόνια αφιερώθηκαν σε ασθένειες, που αποδίδονται στη διατροφή. Οι πραγματικές αιτίες θανάτων ήταν κυρίως οι καρδιαγγειακές παθήσεις (περίπου δέκα εκατομμύρια), οι καρκίνοι (περίπου 900.000). Δεν έχει συνυπολογιστεί στην προκείμενη περίπτωση η επίδραση του υπερβολικού βάρους πάνω στην υγεία και στο προσδόκιμο ζωής.

Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι, σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, προκαλούνται:

Η χώρα μας εμφανίζει διαχρονικά βελτίωση στο ποσοστό των θανάτων, που σχετίζονται με τη διατροφή μεταξύ 1990-2017, παρόλα αυτά η θέση της στην παγκόσμια κατάταξη εμφανίζει σημαντική υποχώρηση, επειδή στο μεταξύ άλλες χώρες εμφάνισαν αναλογικά ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση. Έτσι, η Ελλάδα το 1990 ήταν 16η διεθνώς με περίπου 248 «διατροφικούς» θανάτους ανά 100.000, ενώ το 2017 είχε πέσει στη 39η θέση με περίπου 167 θανάτους ανά 100.000.

Κατά συνέπεια, η έρευνα δείχνει ότι στην Ελλάδα οι θάνατοι λόγω κακής διατροφής είναι πλέον αναλογικά λιγότεροι σε σχέση με το 1990, καθώς φαίνεται πως οι Έλληνες έχουν ένα πιο υγιεινή διαιτολόγιο από ό,τι παλιότερα, αλλά η θέση της χώρας μας στην παγκόσμια κατάταξη έχει υποχωρήσει σημαντικά.