- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Πρόγραμμα ἀκολουθιῶν Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου τῶν Δημοτικῶν Κοιμητηρίων Φλωρίνης

Μ. Πέμπτη, ὥρα 11.30 μ.μ.: Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν

Μ. Παρασκευή, ὥρα 11:30 π.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Μ. Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώσεως

Μ. Παρασκευή, ὥρα 4:30 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου

Μ. Σάββατο, ὥρα 10:00 μ.μ.: Παννυχὶς τῆς Ἀναστάσεως

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολεως