- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

«Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές» από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Φλώρινας και το Αρχαιολογικό Μουσείο (pics)

Το ΣΔΕ Φλώρινας σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας υλοποίησε την εκπαιδευτική δράση «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές». Εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι πραγματοποίησαν θεματική περιήγηση στην Ελληνιστική πόλη της Φλώρινας και ενημερώθηκαν από την αρχαιολόγο κ. Τσιόκανου Ιωάννα για την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη των κατοίκων της.

Η συνέργεια του Σχολείου μας με το Μουσείο συνδέθηκε με τη πραγμάτευση, εντός της τάξης, ζητημάτων βιώσιμης ανάπτυξης και στόχευε στη γνωριμία των εκπαιδευόμενων  με τον πολιτισμικό πλούτο της περιοχής μας αλλά και στη διασύνδεση σχολείου-ιστορίας- τοπικής οικονομίας.

Η δράση πλαισιώθηκε από τη δραματική αναπαράσταση, εντός του αρχαιολογικού χώρου, της σύγκρουσης Κρέοντα και Αντιγόνης, όπως αυτή αποτυπώνεται στην τραγωδία «Αντιγόνη» του Σοφοκλή. Είχε προηγηθεί στο Σχολείο η εξοικείωση των μαθητών με τα κατά ποιόν και κατά ποσόν μέρη της αρχαίας τραγωδίας.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η διεπιστημονική στόχευση της μάθησης όπως απαιτεί το Πρόγραμμα Σπουδών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.

Οι Εκπαιδευτές και οι Εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ Φλώρινας