- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο Γεωργίας Βασιλείου