- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

4ΕΑ/2019: Τροποποίηση Προκήρυξης

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι  δημοσιεύτηκε τροποποίηση (ΦΕΚ 22/4-6-2019/τ.ΑΣΕΠ) για την προκήρυξη 4ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 18/21-5-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΤΕ.