- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Νεοσύστατη επιχείρηση Casino & Hotel της Βορείου Ελλάδος, αναζητεί στέλεχος Marketing Manager

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MARKETING

(ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: MARKETING )

Ο/Η Marketing Manager αναπτύσσει και υλοποιεί μέσω του στρατηγικού σχεδιασμού το ετήσιο πλάνο marketing και φροντίζει για τη σωστή προβολή της εταιρικής ταυτότητας, φιλοσοφίας και κουλτούρας αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή.

Προφίλ Υποψηφίου:

 • 3ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση συμπεριλαμβανομένης της εμπειρίας στη διαχείριση των social media, εμπειρία στον κλάδο των ξενοδοχείων ή των καζίνο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Σπουδές ΑΕΙ με κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων / Marketing.
 • Επιθυμητός Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών, η καλή γνώση Αλβανικών ή Ρωσικών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη και την υλοποίηση ετήσιων πλάνων marketing
 • Εμπειρία στον σχεδιασμό loyalty marketing campaigns στην δημιουργία και συντονισμό των marketing campaigns ανάλογα με τις ανάγκες του καζίνο.
 • Μεγάλη ευχέρεια στην χρήση Η/Υ.
 • Γνώση χρήσης social media (Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube)
 • Γνώση χρήσης της πλατφόρμας Facebook Business Manager.
 • Γνώση χρήσης της πλατφόρμας Google Ads.
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και Δημιουργική σκέψη.
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση

Προσφέρονται:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και παροχών.
 • Πλήρης απασχόληση.
 • Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη.
 • Προοπτικές εξέλιξης.
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.

Εάν το προφίλ σας ανταποκρίνεται στις ανάγκες της θέσης, παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της Θέσης, στο e-mail: markt[email protected]casinoflorinas.gr. Υπ’ όψιν: Τμήμα προσωπικού.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.