- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Την Κυριακή η εκλογή προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και μελών των επιτροπών του δήμου Φλώρινας

Σε ειδική συνεδρίαση συνέρχεται το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας, την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 11.30 π.μ., στο Πέρασμα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας (εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλώρινας), για την πρώτη περίοδο της τρέχουσας δημοτικής θητείας έως 06-11-2021».
2. «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας, για την πρώτη περίοδο της τρέχουσας δημοτικής θητείας έως 06-11-2021».
3. «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής Δήμου Φλώρινας, για την πρώτη περίοδο της τρέχουσας δημοτικής θητείας έως 06-11-2021».