- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Οι θέσεις του σωματείου «Λυγκηστίς» για την ενέργεια και τη σήραγγα της Κλεισούρας

Καταθέτουμε τη θέση του Σωματείου που είναι ξεκάθαρη και διαχρονική.

Ο λιγνίτης πρέπει να συνεχίσει να κατέχει σημαντική θέση στο ενεργειακό τοπίο της χώρας  με ένα ποσοστό που θα διασφαλίζει την επάρκεια εφοδιασμού και ασφάλειας της χώρας μας.

Μετά και τη δήλωση του πρωθυπουργού για τις λιγνιτικές μονάδες και το κλείσιμο τους υπήρξε έντονος προβληματισμός για τις συνέπειες που  θα προκύψουν στη λιγνιτική παραγωγή όπως ίσως και στην ύπαρξη της ίδιας της εταιρίας Δ.Ε.Η. Κατ’ επέκταση δεν μπορεί να εκτιμηθεί το οικονομικό και κοινωνικό κόστος στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Παράλληλα υπογραμμίζουμε τον κίνδυνο μετά τη λιγνιτική μετάβαση σε άλλα εισαγόμενα προϊόντα (φυσικό αέριο) να υπάρξει συναλλαγματική εκροή και αύξηση της.

Τέλος είμαστε αντίθετοι στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ και την μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ που οδηγεί στη διάλυση της μεγαλύτερης επιχείρησης της χώρας.

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ είναι απόλυτα αντίθετο στην εκποίηση και διάλυση της Δ.Ε.Η.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΠΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Σήραγγα Κλεισούρας

Το Σωματείο εκτός της συνδικαλιστικής δραστηριότητάς του στη ΔΕΗ συμμετέχει ενεργά και στα κοινωνικά δρώμενα του νομού μας. Με απόψεις, κριτικές  και προτάσεις. Η πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την κατασκευή της σήραγγας της Κλεισούρας, που θα ενώσει δύο κάθετους άξονες και τρεις νομούς, μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΠΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ