- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Απάντησις εις τους υποστηρικτάς των οικουμενιστών της Μητροπόλεως Φλωρίνης και ανατροπή του επιχειρήματος τους

«Ότι με όσα κάνει το Φανάριον δεν ζητά από τους πιστούς να αρνηθούν τον Χριστόν!!!»

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΊΤΗ ΠΑΪΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Ι.Μ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΦΙΛΩΤΑ

Από τα πιο παράξενα που μπορεί να ακούσει κανείς στους καιρούς μας είναι και αυτό: «ότι ενώ λαμβάνουν χώρα με τον Οικουμενισμό φοβερά πράγματα, τα οποία επισημαίνονται ως «λεχθέντα και πραχθέντα των Οικουμενιστών» με αποδεικτικά στοιχεία, ωστόσο οι υπέρμαχοι των θέσεων του Φαναρίου προτάσσουν στους πιστούς που αντιλαμβάνονται  τι συμβαίνει και θέλουν να αποτειχισθούν το επιχείρημα: «ότι δεν τους ζήτησε κανείς να αρνηθούν τον Χριστό»!

Και διερωτάται κανείς, όχι αν οι οφφικιούχοι αυτοί κληρικοί γνωρίζουν κάτι από Πατερική Θεολογία αλλά και αν διαθέτουν στοιχειώδη λογική ή ιερατική συνείδηση. Και τέλος πάντων, αν δεν γνωρίζαμε όσα γίνονται εκ μέρους του προκαθημένου του Φαναρίου, καθώς και από άλλους εκκλησιαστικούς ταγούς σχετικά με εκείνα, τα οποία τουλάχιστον  αφορούν την Ορθοδοξία με την Παναίρεση του Οικουμενισμού που δημοσιεύονται από τις διάφορες αγωνιστικές ιστοσελίδες και κατακλύζουν το διαδίκτυο αλλά από την άλλη επειδή υπάρχει σοβαρός αντίλογος με επιχειρήματα σε διάφορα δημοσιεύματα καθώς και στα  κατάλληλα σχολιασμένα κείμενα υπό του πρωτοπρεσβυτέρου και πανεπιστημιακού π. Θεοδώρου Ζήση, θα υπήρχαν κάποια ελαφρυντικά, αλλά τώρα πλέον στον αιώνα της ταχύτητος και της πληροφορίας, που τα γεγονότα από όλο τον πλανήτη γίνονται γνωστά σε απίθανο χρόνο να προσπαθούν να μας πείσουν  ότι τα λεχθέντα και πραχθέντα υπό των Οικουμενιστών δεν συνιστούν άρνηση Χριστού… είναι το πλέον εξωφρενικό! Τι άλλο θα ακούσουμε;

Και εδώ τίθενται ορισμένα ερωτήματα:
▪Δεν γνωρίζουν όσα συμβαίνουν;
▪Προσπαθούν να τα δικαιολογήσουν;
▪Φοβούνται την αντίδραση που θα ξεσπάσει;
▪ Έχει αμβλυνθεί το Ορθόδοξο αισθητήριο;
▪Έχουν συμβιβασθεί με την αίρεση;

Ότι και αν συμβαίνει: Η άγνοια στους κληρικούς, μάλιστα στους αγάμους, δεν είναι από εκείνα που επιτρέπονται. Η δικαιολογία δείχνει ανωριμότητα και διώχνει την Χάρι. Ο φόβος για το «τσουνάμι» που,  όπου να’ναι, θα ξεσπάσει δεν λύνει το πρόβλημα αλλά το σπρώχνει κάτω από τα χαλί. Η απουσία Ορθοδόξου αισθητηρίου αποδεικνύει ότι έπεσαν πολλά άλλα κάστρα μέσα μας. Ο συμβιβασμός πάλι με την αίρεση, σε παιδιά του πατρός Αυγουστίνου….Τί να πω; Τρέξτε να κρυφτείτε, αν αυτά γίνονται από εμάς!

Αν δούμε τα πράγματα με την σειρά λογικά και θεολογικά ήτοι με Φιλοσοφική διερεύνηση και διατύπωση αλλά και με Θεολογική ανάλυση και εκτίμηση. Θα προχωρήσω με την μέθοδο του Σωκράτη.

1. Αποκλείεται στην εποχή μας από άποψη δυνατότητας να υπάρχουν αιρέσεις; Υπάρχει κάποια εξαίρεση  για τους καιρούς μας;

2. Δεν είναι προφητευμένο από τον Απόστολο Παύλο ότι στα έσχατα θα παρουσιασθούν αιρετικοί που θα ξεπηδήσουν μέσα στην Εκκλησία;

3. Δεν είναι η αποστασία σημείο ότι είμαστε στα έσχατα; Πως εξηγούνται όλα αυτά που συμβαίνουν στα έθνη και τα κράτη, στις οικογένειες και τους γάμους, στα σχολεία και τους μαθητές, στην Εκκλησία και τον κλήρο, στις τοπικές Εκκλησίες με τα σχίσματα, στην Ορθοδοξία και τις αιρέσεις;

4. Δεν υπάρχουν μεταγενέστεροι Άγιοι, όπως ο Άγιος Ανατόλιος της Όπτινα οι οποίοι μίλησαν για πονηρά εισαγωγή της αιρέσεως στην Εκκλησία με τρόπο ευσεβή χωρίς να το καταλαβαίνουν οι πιστοί;

5. Δεν λέει η Αγία Γραφή ότι θα υπάρξει προσπάθεια από τον πονηρό να πλανηθούν ακόμη και από τους εκλεκτούς;

6. Όσα γίνονται από τους εκκλησιαστικούς ταγούς είναι σύμφωνα με το Ευαγγέλιο; Εκφράζουν την Ιερά Παράδοση; Βρίσκουν εφαρμογή στους Ιερούς κανόνες της Εκκλησίας;

7. Πώς θα αντιμετώπιζαν οι Άγιοι Πατέρες αυτά που γίνονται με τους Οικουμενιστές αν ζούσαν στην εποχή μας;

8. Αν ο Γέροντάς μας, ο πατήρ Αυγουστίνος, ζούσε ακόμη θα είχατε τοποθετηθεί με τον ίδιο τρόπο όπως τώρα;

9. Τί σημαίνει το Αγιογραφικό χωρίο: «ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς»(24, 24).

10. Ποιά είναι τα τρία θηρία της Αποκαλύψεως για τα οπία γράφει ο Ιωάννης ο Θεολόγος;

Γι’ αυτά τουλάχιστον ζητούμε απαντήσεις!  Και κάτι ακόμη:

1. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει: «Όποιος δεν πιστεύει, όπως πιστεύει ή Παράδοσις της Καθολικής [Ορθοδόξου] Εκκλησίας  ή κοινωνεί με τον διάβολο δια μέσου των παρανόμων έργων, είναι άπιστος». Η αλλιώς, στο πρωτότυπο: «Ο γαρ μη κατά την παράδοσιν της Καθολικής Εκκλησίας πιστεύων  ή κοινωνών δια των ατόπων έργων τω διαβόλω άπιστός εστιν» (ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, Έκδοσις ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως, 4, 10, PG 94, 1128A).

Ερώτηση: Ο Βαρθολομαίος πιστεύει σύμφωνα με την Παράδοση της Εκκλησίας;

2. Ο Μέγας Αθανάσιος λέει: «Εχθροί του Θεού είναι κατά πρώτο και κύριο λόγο οι ακάθαρτοι δαίμονες. Δεύτεροι μετά από εκείνους όσοι πρεσβεύουν την ειδωλολατρία και οι αρχηγοί των αιρέσεων» ( ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Ερμηνεία εις τον ρλη΄ Ψαλμόν, PG 27, 536Α).

Ερώτηση: Ποιός είναι σήμερα αρχηγός της Παναιρέσεως του Οικουμενισμού;

3. Ο Τερτυλλιανός γράφει: «Όσοι είναι αιρετικοί, Χριστιανοί δεν δύνανται να είναι» ( De Praescriptionibus Haereticorum c. 37: «Si enim haeretici sunt, Christiani esse non possunt»).

Δεν καθιστούν αιρετικό τα λόγια και τα έργα τον Κων/πόλεως που δηλώνει και ενεργεί αλλά τον καθιστούν Ορθόδοξο Πατριάρχη επειδή ισχυρίζεται πως κρατά θερμοπύλες; Το ίδιο και οι ιερείς, αρχιμανδρίτες και επίσκοποι που βάζουν πλάτες στον Οικουμενισμό αυτοί αποτελούν την Εκκλησία όπως ισχυρίζονται στους πιστούς για να μην απιτειχιστούν; Ας σοβαρευτούμε! Ευτυχώς υπάρχει Θεός και ευτυχώς θα υπάρξει Κρίσις! Δεν γνωρίζετε όμως, ίσως να αποδοθεί δικαιοσύνη ιστορικά πολύ σύντομα, τότε τί θα απολογηθούν, ότι κρατούσαν το ποίμνιο στην Εκκλησία για κάνει καλά την δουλειά του ο Οικουμενισμός στον καιρό μας;»Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου …»