- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Κηδεία Μελπομένης Πρόιτση, ετών 87