- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Θέματα και απαντήσεις του διαγωνισμού της Προκήρυξης 1Γ/2019

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι  καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα θέματα και οι ορθές απαντήσεις του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση εξήντα (60) θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος (Προκήρυξη 1Γ/2019ΦΕΚ 5/18-03-2019καιΦΕΚ 15/02-05-2019Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

● ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “Άλγεβρα – Στοιχεία Στατιστικής”
● ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ Άλγεβρα – Στοιχεία Στατιστικής ”

● ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “Οικονομική Θεωρία”
● ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ Οικονομική Θεωρία ”

● ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “Λογιστική”
● ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “Λογιστική”

● ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένου/ων”
● ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένου/ων ”