- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Διεξαγωγή ειδικής πρακτικής δοκιμασίας της προκήρυξης 7Κ/2018

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει  ότι η πρακτική δοκιμασία του κλάδου ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων Τ4/Α  που προβλέπεται στο Κεφάλαιο Δ΄ της 7Κ/2018 προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 18/14-06-2018, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα διεξαχθεί  την  Πέμπτη  5η  Μαρτίου 2020 και την Παρασκευή 6η Μαρτίου 2020.

Η πρακτική δοκιμασία θα διεξαχθεί στο εξεταστικό κέντρο της Αθήνας (Σχολή ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,  Λεωφόρος Άνοιξης 44, Άνοιξη Αττικής, Τηλ. 2106229664) και από ώρα 10:00 έως 13:00, ( ώρα προσέλευσης 9:30)  και θα περιλαμβάνει τα εξής:

Καλούνται να λάβουν μέρος τριάντα οκτώ (38) υποψήφιοι, φερόμενοι ως διοριστέοι και δέκα έξι (16) υποψήφιοι επιλαχόντες, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα.

Καλούνται οι αναφερόμενοι στο συνημμένο πίνακα να προσέλθουνέχοντας μαζί τους  το Ατομικό Δελτίο Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους ( π.χ.  Διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης). Θα πρέπει επίσης να φροντίσουν ώστε ο ρουχισμός τους να είναι κατάλληλος για την πρακτική δοκιμασία  ( π.χ. αθλητική φόρμα ή φόρμα εργασίας).

Υποψήφιοι, οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν θα προσέλθουν στην ειδική πρακτική δοκιμασία ή θα αποτύχουν σε αυτή, θα διαγραφούν από τους πίνακες κατάταξης του οικείου κλάδου.