- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Διευκρινήσεις από την ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Φλώρινας για την αναστολή λειτουργίας της εκπαιδευτικών δομών

Στην συνέχεια της υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 956 /21-3-2020) Η Διοίκηση του ΟΑΕΔ, αποφασίζει την παράταση της αναστολής της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών (ΕΠΑΣ Μαθητείας, ΙΕΚ, ΚΕΚ & ΒΝΣ) έως τις 10 Απριλίου 2020.

Στο άρθρο πρώτο, σημείο β γίνεται αναφορά στην προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας της πρακτικής άσκησης μαθητών και σπουδαστών έως τις 10 Απριλίου 2020

Στα μηνιαία δελτία από τις 11-3-2020 έως και 10-04-2020 στη θέση της υπογραφής θα αναγράφεται “ αναστολή λειτουργίας”

Βεβαιώσεις φοίτησης και κάθε είδους έγγραφα εκδίδονται από την σχολή με το email epas.florina@oaed.gr

Πληροφορίες: ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ ΦΛΩΡΙΝΑΣ epasflorinas.blogspot.gr

3ο Χιλ. Φλώρινας – Νίκης Τ.Κ. 53.100

Τηλ.: 23850 22357 email: [email protected]

Fax: 2385046445

κιν: 6973205357

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΕΠΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΣ