- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη επικουρικών ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας

Το Γ.Ν. Φλώρινας ενδιαφέρεται για την πρόσληψη επικουρικού ιατρού προκειμένου να καλύψει άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του στις ειδικότητες:

1. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (1 ΘΕΣΗ)

2. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (1 ΘΕΣΗ)

3. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Η σύμβαση που θα συναφθεί θα είναι τριετούς διάρκειας.

Σας ενημερώνουμε ότι για τις θέσεις Νοσοκομειακών Επικουρικών Ιατρών, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, παρέχει υπό προϋποθέσεις ειδικό κίνητρο, πρόσθετης οικονομικής βοήθειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Γραμματείας 2385350262 και το τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου του Γ.Ν. Φλώρινας 23853502645 και εναλλακτικά στην 3η ΥΠΕ με την αρμόδια κ. Πούλιου Καλλιόπη, αντίστοιχα του τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων στα 2313320523 και email [email protected]

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΛΚΑΣ