- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

ΑΛΜΑ: επιδοτούμενο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης (e-learning) για τη στήριξη των ελευθέρων επαγγελματιών

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «ΑΛΜΑ» – ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ θα υλοποιήσει το επιδοτούμενο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης (e-learning) για τη στήριξη των ελευθέρων επαγγελματιών που πλήττονται από την κρίση του κορωνοϊού, όπου προβλέπεται αμοιβή συμμετοχής 600€.

Η δράση απευθύνεται σε επιστήμονες που προέρχονται από τους παρακάτω κλάδους:

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2385502790 & 2385503790.

Ιστοσελίδα: www.almaflo.gr

e-mail : [email protected]

Για το Κε.Δι.Βι.Μ2 «ΑΛΜΑ»

Γεωργόπουλος Δημήτριος