- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς

Προς τους κ. Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας.

Για μια ακόμη φορά πρωτοτυπήσατε, όπως και τα παλαιότερα από σας Δημοτικά Συμβούλια που απλώς δεν το εφάρμοσαν, πανελλαδικά περιμετρικά στρδου να υπάρξει λαϊκή αγορά χωρίς υποδομή. Χωρίσατε την πόλη, όπως και τα άλλα Δημοτ. Συμβ. σε δύο μέρη. Την κάτω από τα δικαστήρια περιοχή αξιοποιώντας και δημιουργώντας δύο λαϊκές και διάφορα έργα (φωτισμός και άλλα έργα υποδομής), ενώ από τα δικαστήρια έως τα εργατικά του Σ. Ιωαννίδη δεν λήφθηκε καμιά μέριμνα ούτε καμιά αξιοποίηση των χώρων.

Δεν ξέρω το σκεπτικό της απόφασης σας γι΄αυτό προτείνω να γίνει και τρίτη λαϊκή αγορά στην πλατεία ΗΡΩΩΝ και να λειτουργήσουν ταυτόχρονα οι δύο ακραίες λαϊκές αγορές της πόλης, η μία στην πλατεία ΗΡΩΩΝ και η άλλη στην πλατεία Αγίου Δημητρίου στα φανάρια, κάθε Σάββατο και η παλαιά και υπάρχουσα όπως λειτουργούσε.

Όσο για τις θέσεις, για να μην υπάρχουν παράπονα και παρεξηγήσεις, προτείνω να γίνουν με κλήρωση των συμμετασχόντων και ο αριθμός θέσεως παραγωγών και μικροπωλητών παρουσία τους και να ερωτηθούν σε ποιες λαϊκές θέλουν να συμμετάσχουν. Έτσι θα δοθεί ζωντάνια και εξυπηρέτηση στα δύο άκρα της πόλης φτιάχνοντας παράλληλα και άλλα έργα υποδομής στο επάνω μέρος της πόλης, (φωτισμός κ.α.). Εκτός κι αν είμαστε εμείς (της παρηκμασμένης μεριάς), μόνο για να ψηφίζουμε!!!

Αναγνώστης