- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Ενημέρωση για τον αναδασμό των αγροκτημάτων Περάσματος και Σκοπιάς

Καλούνται, μέχρι την Παρασκευή 14/8/2020, όλοι οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Περάσματος και στην Τ.Κ. Σκοπιάς να προσέρχονται στα κοινοτικά καταστήματα των τοπικών κοινοτήτων, ώστε να συμπληρώσουν την Υπεύθυνη Δήλωση και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ιδιοκτησίες τους που θα συμπεριληφθούν στην μελέτη του Αναδασμού, σύμφωνα με το παρακάτω εβδομαδιαίο πρόγραμμα και από τις 10π.μ. ως τις 2μ.μ.:

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Πέρασμα Σκοπιά Πέρασμα Σκοπιά Πέρασμα Σκοπιά

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.Αστυνομική ταυτότητα (Φωτοτυπία)

2.Ε9 (Φωτοτυπία)

3.Έγγραφα που πιστοποιούν την κτήση των αγροτεμαχίων (Συμβόλαια, έντυπα χρησικτησίας, ένορκες βεβαιώσεις, τοπογραφικά διαγράμματα, δήλωσες κτηματολογίου κ.τ.λ.) [Φωτοτυπίες]

Η ανάδοχος Εταιρεία

ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ.